jonathan davies body text

Ers iddo chwarae i’r Sgarlets am y tro cyntaf yn 2006-07, mae Davies bellach yn seren ac wedi cael dros 60 o gapiau i Gymru ac wedi ennill dwy Bencampwriaeth y Chwe Gwlad a’r Gamp Lawn, chwarae mewn dau Gwpan y Byd, ennill cyfres Llewod Prydain ac Iwerddon a chystadlu mewn Gêm Gwpan Pencampwyr Rygbi Ewrop.

Roedd cefnogwyr ar ben eu digon ei fod wedi dychwelyd i’r Sgarlets cyn cychwyn tymor 2016-17. Teithiodd Davies gyda’r Llewod am yr ail dro yn yr haf 2017, a chafodd ei enwi’n Chwaraewr y Gyfres yn dilyn ei berfformiadau disgleirwych.

Man cychwyn cewri rygbi...

Dechreuodd cysylltiad hir a mawreddog y Brifysgol gyda Rygbi Cymru 150 mlynedd yn ôl pan gyflwynodd Roland Williams, cyn Is-Ganghellor Coleg Dewi Sant Llambed, gêm rygbi i Gymru. Ers hynny, mae nifer o gewri chwaraeon wedi gwneud enw iddyn nhw eu hunain ar gampysau’r Drindod Dewi Sant.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored: Caerfyrddin.