ken owens body text

Ymunodd y bachwr o Gaerfyrddin â’r rhanbarth yn 2004 drwy Academi’r Sgarlets ac fe ddaeth i’r amlwg yn nhymor 2009-10 gyda pherfformiadau eithriadol.

Ar 15 Chwefror 2010, cafodd Owens ei alw i ymuno â sgwad Chwe Gwlad 2010 Cymru. Roedd hefyd yn aelod o sgwad Cwpan byd 2011, a chwaraeodd i Gymru am y tro cyntaf ar 26 Medi 2011 yn erbyn Namibia yn eilydd yn yr ail ran.

Dechreuodd em am y tro cyntaf i Gymru ym Mhencampwriaeth Chwe Gwlad 2012 yn erbyn Lloegr yn Twickenham, lle diogelodd Cymru’r Goron Driphlyg, ar eu ffordd i’r Gamp Lawn. Gan ddod yn fachwr dewis cyntaf Cymru yn 2016-17, daeth Owens yn un o Lewod Prydain ac Iwerddon yn yr haf 2017.

Mae Pennaeth yr Ysgol Chwaraeon, Ceredig Emanuel, wrth ei fodd yn gweld ei gyn-fyfyrwyr yn dychwelyd i’r sgwad.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored: Caerfyrddin.