lloyd macey content

Ein Cawr X Factor Lloyd Macey

Cwblhaodd Lloyd, sy’n 23 mlwydd oed o'r Rhondda ei radd yn Y Drindod Dewi Sant yn yr haf lle bu'n astudio’r cwrs BA Perfformio cyfrwng Cymraeg yng Nghaerdydd. 

Mae Lloyd yn falch iawn o fod wedi astudio gyda'r Brifysgol ac yn barod iawn i briodoli datblygiad ei lais a'i sgiliau perfformio i'r hyn a ddysgodd yn ystod ei amser ar y cwrs BA Perfformio yng Nghaerdydd.

"Rwy'n falch iawn fy mod wedi astudio cwrs BA Perfformio gyda’r Drindod Dewi Sant – fe wnaeth rhoi’r cyfle i mi dyfu a datblygu fel perfformiwr a dod o hyd i lais fy hun,” meddai Lloyd.

"Cawsom ein hannog i archwilio pob agwedd o berfformio cyn penderfynu ar yr hyn roedden ni am ganolbwyntio arno – fe gafon ni gymaint o brofiadau gwahanol. Buon ni hefyd yn gweithio gydag ystod enfawr o berfformwyr proffesiynol a chyfarwyddwyr o fyd theatr a theledu trwy gydol y cwrs - pobl sydd wedi gweld ein cynnydd a gweld ein datblygiad.

"Dwi ddim yn meddwl y byddwn i wedi cael y dewrder a'r hunan-gred i drio am The X Factor oni bai am y cyfleoedd a'r profiadau gwych a gefais yn ystod fy amser ar y cwrs."