facebook Pixel Y Ganolfan Gwydr Pensaernïol | Swansea College of Art - UWTSD

Y Ganolfan Gwydr Pensaernïol

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Y Ganolfan Gwydr Pensaernïol

Y Ganolfan Gwydr Pensaernïol (CGP) yw cainc fasnachol yr adran enwog yng Ngholeg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Abertawe.

What we do widget

Yr hyn a wnawn

News and case studies widget

Astudiaethau newydd ac achos

gallery widget

Oriel

contact us widget

Contact the Architectural Glass Centre

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535