Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored:Caerfyrddin

Her drwy Ddewis

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dros 160 o flynyddoedd o brofiad o gynnig cyrsiau cysylltiedig â chwaraeon, yr awyr agored ac iechyd.

  • Home Slide 2
  • Home Slide 3
  • Home Slide 4
  • Home Slide 5
  • Home Slide 6
  • Home Slide 7
  • Home Slide 8
  • Home Slide 9

Cyrsiau Israddedig (Caerfyrddin)

Ar Campws Caerfyrddin rydym yn cynnig y rhaglenni israddedig a ganlyn:


Cyrsiau Israddedig (Abertawe)

Ymweld Portffolio Iechyd Abertawe yma

Cyrsiau Ôl-raddedig (Caerfyrddin)

Mae’r ddarpariaeth ôl-raddedig yn cynnwys yr MA Addysg Awyr Agored sefydledig ac yn ddiweddarach, yr MA Addysg Gorfforol.

Cynigir y ddwy raglen MA drwy ‘ddysgu cyfunol’ sy’n cynnwys dau weithdy penwythnos ar gyfer pob modwl, wedi’u cefnogi gan ddysgu o bell a chymorth ar-lein.

Mae yna gyfle i fyfyrwyr y rhaglen MA Addysg Gorfforol fynd ar daith gyfnewid i Brifysgol Greensboro, Gogledd Califfornia, UDA.


Graddau Ymchwil (Caerfyrddin)

Mae cyfleoedd llawn a rhan amser ar gael i fyfyrwyr astudio ar lefel Doethuriaeth ar gyfer PhD o fewn meysydd disgyblaeth Addysg Awyr Agored ac Addysg Gorfforol.
Dylai ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn ymchwil lefel Doethuriaeth gysylltu â Dr. Andy Williams.

Pam Astudio Yma

1. Mae perthnasedd galwedigaethol yn thema gre sy’n tanategu pob gradd ac anogir myfyrwyr yn gryf i gael profiad a chymwysterau ychwanegol i gefnogi eu huchelgeisiau gyrfaol.

2. Dechreua lleoliadau gwaith a gwirfoddoli gyda gwahanol asiantaethau yn y tymor cyntaf un ac fe’u datblygir ymhellach trwy gydol y gwahanol raglenni, yn aml fel modwl dewisol neu orfodol.

3. Mae yna hefyd gyfle i ymgymryd â thaith gyfnewid ryngwladol am chwe mis yn UDA (Gogledd Carolina neu Galiffornia) neu Norwy yn ystod yr ail flwyddyn ac yn Abertawe, caiff myfyrwyr Rheolaeth Chwaraeon gyfleoedd i fynd ar amrywiaeth o leoliadau rhyngwladol.

4. Mynediad am ddim i’r ystafell iechyd, neuadd chwaraeon a phwll nofio i gefnogi diddordebau gradd.

Dilynwch ni

Facebook‌  Twitter‌  ‌logo flickr‌  issuu‌‌ 

Cysylltwch â ni

Sian Davies
Ffôn: 01267 225187
E-bost: s.e.davies@uwtsd.ac.uk