Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Chwaraeon

ChwaraeonYn y Drindod Dewi Sant mae chwaraeon i bawb

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig cyfleusterau chwaraeon ardderchog ac ystod eang o weithgareddau at ddant bawb o athletwyr perfformiad uchel i fyfyrwyr, staff a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Dysgwch ragor am glybiau chwaraeon Undeb y Myfyrwyr, cyfleusterau chwaraeon, Academi Chwaraeon, cynlluniau aelodau a llawer rhagor.