Wales and its great outdoors is the ultimate adventure location. From coastline to countryside, Wales has it all with activities to suit everyone.

An open-top kayak rests on a beach just above the surf.

Arfordir Cymru yw’r maes chwarae perffaith ar gyfer syrffio a chwaraeon dŵr yn cynnwys barcudfyrddio, ceufadu, arforgampau a padlfyrddio ar eich traed.

CHWARAEON DŴR YNG NGHYMRU

Chwaraeon Antur

Chwilio am hyrddiad o adrenalin? Mae Cymru yn gartref i rai o brofiadau eithafol ac antur gorau’r byd.  Dringo, ‘zip lines’, trampolinio tanddaearol a cherdded ceunentydd – mae’r cyfan yng Nghymru.

ANTUR YNG NGHYMRU

Silhouette of a man leaning out from a cliff as he holds his abseil rope.

A path leads through moorland grasses along a ridge at sunset.

Cerdded

Fel myfyriwr yng Nghymru, bydd rhai o olygfeydd mwyaf hyfryd y byd ar stepen eich drws, boed yn arfordir, fynydd, ddyffryn neu fryn. Awydd her? Tri chopa Cymru mewn 24 awr – rhowch gynnig arni!

CERDDED YNG NGHYMRU

Seiclo a Beicio Mynydd

Mae canolfannau beicio mynydd Cymru yn cynnig llwybrau un trac, mannau poeth reidio rhydd a reidiau gwledig gwyllt o’r radd flaenaf ar gyfer dechreuwyr a rhai proffesiynol. Hefyd, mae’r Rhwydwaith Seiclo Cenedlaethol yng Nghymru yn darparu dros 1,200 milltir o antur ‘olwynion rhydd’.

SEICLO YNG NGHYMRU

A mountain bike lies on its side on a rocky outcrop.

A young man walks down a hillside path towards a long expanse of beach.

Penrhyn Gŵyr

Yn dafliad carreg mewn car o Abertawe, cafodd Penrhyn Gŵyr ei ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol cyntaf y DU yn 1956.

PENRHYN GŴYR

Parc a Thraeth Gwledig Pen-bre

Nepell o Lanelli, Sir Gâr, mae gan Barc a Thraeth Gwledig Pen-bre bum can acer o barcdir bendigedig yn cynnwys traeth sydd wedi ennill gwobrau, llethr sgïo sych, llethr tobogan, trên fach, golff byr, maes chwarae antur, golff giamocs, canolfan ymwelwyr a chaffi.

PARC GWLEDIG PEN-BRE

The silhouettes of two horses and riders stand on a beach at dusk.

A small white lighthouse is perched on a rocky island in a calm, blue bay.

Bae Ceredigion

Bae Ceredigion yw bae mwyaf arfordir Cymru a chanddo lain eang sy’n cynnwys nifer o faeau llai rhwng penrhynion Sir Benfro a Phen Llŷn.

Bae Ceredigion

Cestyll Cymru

Mae 427 o gestyll yng Nghymru felly mae’n debygol iawn y gwelwch un pan fyddwch yn astudio yma.

Cestyll Cymru

A modern wooden pedestrian bridge leads across a moat towards the castle's large and imposing western gatehouse.

Bluebells crowd a slope in a spring woodland.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Wedi’i gosod yng nghefn gwlad fendigedig Sir Gâr, mae’r Ardd yn gyfuniad diddorol iawn o’r modern a’r hanesyddol.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru