Mae chwaraeon yn rhan fawr o ddiwylliant Cymru ac mae mynd i weld digwyddiad neu êm yn rhan hanfodol o astudio yn Y Drindod Dewi Sant.

Stadiwm Swansea.com

Agorodd Stadiwm Swansea.com yn 2005 yn gartref i dimau Swansea City a Rygbi’r Gweilch a rhoi cyfleuster i ymfalchïo ynddo i Abertawe.

Wedi’i yrru gan weledigaeth Cyngor Dinas a Sir Abertawe, adeiladwyd Stadiwm Swansea.com gyda Pharc Manwerthu Morfa ychydig funudau o ganol Dinas Abertawe.

Parc Chwaraeon Bae Abertawe

Mae cyfleusterau Parc Chwaraeon Bae Abertawe yn cynnwys Pwll Cenedlaethol Cymru sy’n un 50m, trac athletau awyr agored, caeau amlddefnydd, campfa, caeau hoci a llawer iawn mwy.

A red leather cricket ball lies in the grass.

Cae Rygbi a Chriced San Helen

Mae Cae Rygbi a Chriced San Helen yn lleoliad chwaraeon yn Abertawe, sy’n gartref i Glwb Pêl-droed Rygbi Abertawe, Clwb Criced Abertawe a Chriced Morgannwg.

A lineout is played in front of a packed stadium.

Parc y Scarlets

Cartref Rygbi Scarlets a lleoliad gwych ar gyfer cynadleddau, achlysuron a dathliadau o bob math.

Eight horses race closely packed on a flat grass track as their jockeys stand in the stirrups.

Cae Rasio Ffos Las

Mae Cae Rasio Ffos Las wedi dod â rasio o’r radd flaenaf i Gymru ers ei agor yn 2009. Wedi’i leoli rhwng Llanelli a Chaerfyrddin, mae Ffos Las yn cynnal 23 o ornestau rasio dros y flwyddyn, yn ogystal â bod ar gael i’w logi ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau.

A black and white football on a green pitch.

Parc Richmond, Caerfyrddin

Mae Parc Richmond yn stadiwm Uwchgynghrair Cymru yng Nghaerfyrddin. Wedi’i leoli ar Priory Street, caiff ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer gemau pêl-droed ac mae’n gartref i CPD Tref Caerfyrddin.

The river Tywi follows top to bottom in the foreground; the town of Carmarthen including the castle and imposing Victorian County Hall, occupies the further bank.

Parc Caerfyrddin

Wedi’i agor yn 1900, gan Barc Caerfyrddin mae felodrom (trac seiclo) cyntaf Cymru ac un o’r ychydig felodromau cynnar i oroesi mewn cyflwr sy’n caniatáu ei ddefnyddio o hyd. Ynghyd â’i prif feinciau gwreiddiol, bandstand, porthdy, giatiau mynediad a rheiliau, mae Parc Caerfyrddin wedi cael ei ddefnyddio ar gyfer ystod eang o chwaraeon, eisteddfodau, adloniannau, syrcasau a chyngherddau.

Five young men sit on their bikes at the top of a track in the countryside.

Cynefin

Mae Cynefin wedi’i lleoli ar safle werdd hyfryd ar gyrion Caerfyrddin, namyn 20 munud ar droed o’r campws. Mae’r safle wedi’i gysgodi ac mae’n breifat a chanddo ystod amrywiol o gynefinoedd naturiol a mynediad i ddyfrffyrdd a llwybrau troed. Mae lleoliad y ganolfan yn berffaith ar gyfer dysgu am addysg antur awyr agored.

Golf clubs and a golf ball lie on green turf.

Cwrs Golff Machynys

Dyluniwyd Machynys, ‘Ynys y Mynaich’, gan Nicklaus ac mae’n gwrs golff pencampwriaeth Links modern 7121 llathen a agorodd yn 2005, sydd eisoes wedi cynnal 14 o Bencampwriaethau digyffelyb, yn cynnwys 2 Pencampwriaeth ‘Royal & Ancient’ a 4 Pencampwriaethau Ewrop LET Ryder Cup Cymru.

The exterior of the Principality Stadium, lower levels clad in coloured aluminium panels, steel roof supports visible at the top.

Stadiwm Principality

Gyda’r to cyntaf yn y DU y gellir ei agor yn llawn, mae Stadiwm Principality yng Nghaerdydd yn lleoliad digwyddiadau amlweddog o’r radd flaenaf, sy’n gartref i Undeb Rygbi Cymru.

The long slanting exterior of the Cardiff International Pool is made up of panels of green-tinted glass.

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Ar lannau’r llyn dŵr ffres a grëwyd gan Forglawdd Bae Caerdydd, mae gan y Pentref Chwaraeon ddau gyfleuster chwaraeon safonol Olympaidd, Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a Phwll Rhyngwladol Caerdydd, a defnyddiwyd y ddau fel lleoliadau hyfforddi ar gyfer gemau Llundain yn 2012. Ochr yn ochr â’r rhain mae Arena Viola, a gwblhawyd ym mis Mawrth 2016 mae’n ganolfan sglefrio cyhoeddus ac yn gartref i dîm hoci iâ Cynghrair Elît Cardiff Devils.

Gerddi Soffia

Stadiwm â 16,000 o seddi yw Gerddi Soffia yng Nghaerdydd, ac mae’n gartref i Griced Morgannwg ac yn lleoliad sefydledig ar gyfer criced rhyngwladol.

Looking across the pitch towards the tiered blue seating of the Grand Stand at Cardiff City Stadium.

Stadiwm Dinas Caerdydd

Stadiwm Dinas Caerdydd yw cartref Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a thîm pêl-droed cenedlaethol Cymru.

A sign reading Cardiff Arms Park above the path to the stadium.

Cardiff Arms Park

Cardiff Arms Park yw cartref Rygbi CaerdyddCRP Caerdydd drws nesaf i Stadiwm Principality yng nghanol y brifddinas.