Cymerwch gyfrifoldeb am eich dyfodol

Sylweddolwn fod y cyfnod hwn yn foment o wir bryder a gofid i chi. Gyda graddau lefel A sy’n newid, problemau gyda lleoedd yn y Prifysgolion, ofnau am oedi am flwyddyn neu beidio â chael y cwrs o’ch dewis, ac ar ben hynny i gyd pryder am sut bydd bywyd Prifysgol mewn amgylchedd sy’n dal i gael ei lunio gan y pandemig COVID.

Does dim un genhedlaeth o bobl yn eu harddegau erioed wedi byw drwy gyfnod mor ingol. Felly hoffem eich helpu drwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd, i wneud yn siŵr yr ewch ar y llwybr gyrfa rydych wedi gweithio mor galed i’w gyrraedd. Mae 4 cam hawdd y gallwn eich helpu drwyddynt:

UN

Peidiwch â gohirio’ch lle neu’ch gyrfa Brifysgol os na ddymunwch wneud hynny. Gadewch i ni eich helpu i ddod o hyd i’r lle rydych yn ei haeddu.

DAU

Byddwch yn sicr ac yn hyderus am ddod i’r Brifysgol ym mis Medi. Mae ein hymdrechion dros y 3 mis diwethaf wedi eu gwneud er mwyn gwneud y profiad hwnnw yn un diogel a hapus. Mae ein staff yn brysur yn gwneud trefniadau i sicrhau y bydd eich addysgu, yn ogystal â’ch llety a’ch bywyd cymdeithasol yn digwydd o fewn amgylchedd sicr, diogel a boddhaus.

TRI

Siaradwch yn uniongyrchol â ni.  ….  a byddwn yn eich cysylltu’n uniongyrchol â rheolwr cwrs neu raglen i drafod pob agwedd ar eich cwrs, eich astudiaethau a’ch disgwyliadau. Credwn mewn profiad dysgu sydd wedi ei bersonoli, gyda mynediad uniongyrchol i’n darlithwyr a’n tiwtoriaid, felly dechreuwch y sgwrs honno heddiw.

PEDWAR

Ymunwch ag un o’n gweithdai blasu ar-lein parhaus er mwyn cwrdd â myfyrwyr eraill i drafod pob neu unrhyw faes yr hoffech ei drafod, fel ffordd o’ch sicrhau mai eich profiad yn y Brifysgol gyda ni fydd y profiad cyfoethog, gwerthfawr a phersonol y bu arnoch ei eisiau erioed.


P’un ai ydych yn dychwelyd i fyd addysg ar ôl peth amser, neu os ydych wedi newid eich meddwl am gymryd blwyddyn i ffwrdd, nid yw’n rhy hwyr gwneud cais. Gallwch ddechrau eich cais ar-lein nawr neu ffoniwch ni ar 0300 323 1828 i drafod eich opsiynau.

Nid oes gennym fynediad i'r Graddau Asesu Canolfannau ond cyn gynted ag y byddwch wedi derbyn cadarnhad swyddogol o'r graddau hyn, cysylltwch â clearing@uwtsd.ac.uk, fel y gallwn eich cynghori.