PCYDDS Hafan  -  Cyrsiau ac Astudio  -  Cyrsiau Clirio 2019  -  Diwrnodau Agored Awst

Sesiynau Galw Heibio Awst 17eg 2019

Myfyrwyr Caerfyrddin Eistedd

Ar ddydd Sadwrn 17eg Awst 2019, bydd y Brifysgol yn cynnal sesiynau galw heibio anffurfiol yn ei champysau, yn bennaf i fyfyrwyr sydd am ddechrau astudio ym mis Medi 2019.

Bydd y sesiynau galw heibio yn gyfle i ymweld â'n campysau, i weld ein llety ac i siarad gyda'r darlithwyr a staff cynorthwyol. Mae'r diwrnod yn gyfle gwych i ofyn cwestiynau a allai fod gennych ac i fireinio eich trefniadau ar gyfer dod i astudio gyda ni ym mis Medi.

Bydd sesiynau galw heibio mis Awst yn cael eu cynnal ar ein tri champws yn Llambed, Abertawe a Chaerfyrddin.

Cewch ddod unrhyw bryd rhwng 11am a 3pm, a theilwra eich ymweliad i weddu eich anghenion. Os hoffech siarad gyda darlithydd am gyfnod byr, mae hynny'n iawn, neu gallwch dreulio diwrnod llawn yma drwy fynd ar daith o gwmpas ein campws a'n llety, siarad am gyllid myfyrwyr a chymorth dysgu i fyfyrwyr.

Os nad ydych chi am aros nes mis Awst, gallwch ymweld â ni mewn Diwrnod Agored llawn ym mis Mehefin a Mis Gorffennaf; cadwch le yma.