Ydds Hafan  -  Cyrsiau ac Astudio  -  Cyrsiau Clirio 2019  -  Canllaw Llety i Ymgeiswyr Clirio

Canllaw Llety i Ymgeiswyr Clirio

Carmarthen Accommodation

Mae gennym lety Prifysgol i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf ar y tri champws, ac mae yna ystod eang o lety preifat ar gael yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Llambed.

Campws Abertawe

Dylai myfyrwyr llwyddiannus ffonio'r Swyddfa Llety ar 01792 482082 neu anfonwch neges e-bost i accommodation@uwtsd.ac.uk i drafod eich gofynion.

Yn ogystal â’n Llety Prifysgol yn Llys Glas mae hefyd nifer o neuaddau myfyrwyr preifat yn Abertawe, oll o fewn pellter byr ar droed, yn cynnwys:

Gweld ar Fap


Campws Llambed

Dylai myfyrwyr llwyddiannus ffonio'r Swyddfa Llety ar 01792 482082 neu anfonwch neges e-bost i accommodation@uwtsd.ac.uk i drafod eich gofynion. ac i lenwi ffurflen gais llafar. Oriau agor y Swyddfa Llety fydd 9am i 5pm. Tu allan i'r oriau hyn, e-bostiwch eich manylion i accommodation@uwtsd.ac.uk 

Unwaith y byddwn wedi cael ceisiadau, bydd ystafell yn cael ei dyrannu a chaiff y Cytundebau Trwydded a dogfennau perthnasol eu e-bostio at y myfyriwr. Bydd angen i'r myfyriwr anfon Cytundeb Trwydded wedi ei arwyddo a blaendâl o £250 at y Swyddfa Llety cyn gynted â phosibl. 

Bydd neges i gadarnhau bod ystafell wedi’i dyrannu’n cael ei hanfon at y myfyriwr unwaith y bydd y blaen-dal o £250 wedi'i dderbyn.


Campws Caerfyrddin

Gall myfyrwyr llwyddiannus ffonio'r Swyddfa Llety ar 01267 676819 i drafod ei anghenion llety a cwhblhau ffurflen gais lafar.

Oriau agor y Swyddaf Llety fydd 9am i 5pm. Tu allan i'r oriau hyn, e-bostiwch eich manylion i accommodation@uwtsd.ac.uk 

Unwaith y byddwn wedi cael ceisiadau, bydd ystafell yn cael ei dyrannu a chaiff y Cytundebau Trwydded a dogfennau perthnasol eu e-bostio at y myfyriwr. Bydd angen anfon Cytundeb Trwydded wedi ei arwyddo a blaendâl o £250 at y Swyddfa Llety cyn gynted â phosibl. 

Bydd neges i gadarnhau bod ystafell wedi’i dyrannu’n cael ei hanfon at y myfyriwr.