Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Clirio ac Addasu  -  Graddau mynediad ac apeliadau 2020

Mae eich dyfodol yn ddiogel gyda ni

 Two Students Working and Smiling at SA1 Swansea Waterfront

Yng ngoleuni'r newidiadau a wnaed gan Lywodraethau Cymru a'r DU i'r system raddio Safon Uwch, hoffem hysbysu ein holl ymgeiswyr y byddwn yn anrhydeddu unrhyw gynnig yr ydych wedi derbyn i astudio yma yn y Drindod Dewi Sant.

Wrth gwrs, rydym yn deall bod eleni wedi bod yn fwy heriol nag erioed, ac rydym yma i'ch cefnogi chi i gymryd y camau nesaf.

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r holl ddatblygiadau diweddaraf.

Os hoffech siarad ymhellach ynghylch y mater hwn yna ffoniwch ein Llinell Gymorth Clirio ar 0300 323 1828.

Graddau diwygiedig

I'r rhai hynny sydd wedi’u heffeithio gan y broses ailraddio ac wedi sicrhau lle ar gwrs gyda ni, byddwn yn anrhydeddu'r cynnig hwnnw ar gyfer 2020, neu 2021 i'r rhai hynny sydd wedi gwneud cais i ohirio eu mynediad, i bob ymgeisydd sydd wedi:

 • ein dewis ni fel eich dewis cadarn, neu
 • ein dewis ni fel eich dewis yswiriant (os nad ydych wedi bodloni telerau cynnig eich dewis cadarn ac nad ydych wedi cael eich derbyn gan eich dewis cadarn).

Nid oes gennym fynediad i'r Graddau Asesu Canolfannau ond cyn gynted ag y byddwch wedi derbyn cadarnhad swyddogol o'r graddau hyn, cysylltwch â clearing@uwtsd.ac.uk, fel y gallwn eich cynghori.

Ymgeiswyr sy’n apelio eu canlyniadau arholiadau

Byddwn yn anrhydeddu eich cynnig am le yn 2020, neu 2021 i'r rhai hynny sydd wedi gwneud cais i ohirio eu mynediad, i bob ymgeisydd sydd wedi:

 • ein dewis ni fel eich dewis cadarn, neu
 • ein dewis ni fel eich dewis yswiriant (os nad ydych wedi bodloni telerau cynnig eich dewis cadarn ac nad ydych wedi cael eich derbyn gan eich dewis cadarn).

Lecture with two male students

Dal heb sicrhau eich lle? Peidiwch â phoeni

Os nad ydych wedi sicrhau eich lle yn y brifysgol eto ac mewn un o’r sefyllfaoedd uchod, yna da chi cysylltwch, rydyn ni yma i’ch cefnogi.

Mae dal llefydd ar ôl gyda ni yn y meysydd canlynol:

 • Adeiladu
 • Amgylcheddol
 • Pensaernïaeth
 • Celf a Dylunio
 • Busnes a Rheolaeth
 • Cyfrifiadura
 • Addysg ac Addysgu
 • Peirianneg
 • Dyniaethau
 • Celfyddydau Perfformio
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Seicoleg
 • Cymdeithaseg
 • Rheoli Chwaraeon

Er mwyn sicrhau eich lle yn y Drindod Dewi Sant ewch i’n tudalennau Clirio.

I wneud cais uniongyrchol ar gyfer unrhyw un o'r cyrsiau hynny sydd â llefydd ar gael, cliciwch yma i gael mynediad at ein ffurflen ymgeisio syml neu fel arall gallwch ffonio ein Llinell Gymorth Clirio ar 0300 323 1828.


Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti