Sut i weld ydy eich lle wedi’i gadarnhau

already applies banner

Os oes gennych gynnig gennym yn barod

Os ydych wedi gwneud cais i ni yn barod ac wedi derbyn lle ar gyfer y mis Medi yma, logiwch ar UCAS Track i weld ydy eich lle wedi’i gadarnhau.

Os ydi UCAS Track yn dangos bod eich lle wedi’i gadarnhau, llongyfarchiadau, byddwch yn ymuno â ni ym mis Medi!

Beth sy’n Digwydd Nesaf?

Byddwch yn cael rhagor o wybodaeth gennym yn y post ac mewn e-bost cyn bo hir, yn dweud wrthych sut a ble i gofrestru, a sut i baratoi at ddechrau yn y Brifysgol.

Croeso i Y Drindod Dewi Sant!

Os gwnaethoch eich cais ar ôl Mehefin 30ain ac nid ydych wedi cael ymateb eto:

Peidiwch â phoeni, efallai ein bod ni’n prosesu eich cais o hyd. Cysylltwch â’n tîm o ymgynghorwyr ar y rhifau isod am ddiweddariad ar gynnydd eich cais.

Unrhyw Gwestiynau Eraill?

Cysylltwch â’n tîm o ymgynghorwyr ar 0300 323 1828.