Y Ffeithiau am Gyllid Myfyrwyr

Ein ffioedd dysgu ar gyfer 2020/21 yw £9,000 y flwyddyn.

  • Rhaid i fyfyrwyr o Gymru wneud cais i Cyllid Myfyrwyr Cymru am gymorth ariannol gyda ffioedd dysgu a chostau byw.
  • Rhaid i fyfyrwyr o Loegr wneud cais i Cyllid Myfyrwyr Lloegr am gymorth gyda ffioedd dysgu a chostau byw.
  • Rhaid i fyfrywr o'r Alban wneud cais i Student Awards Agency for Scotland (SAAS) am gymorth gyda ffioedd dysgu a chostau byw.
  • Rhaid i fyfrywr o'r Iwerddon wneud cais i Student Finance NI am gymorth gyda ffioedd dysgu a chostau byw.
  • Dylai myfyrwyr o wledydd UE eraill gysylltu â'r Student Finance Services Non-UK Team drwy ffonio: +44 (0)141 243 3570 i drafod eu hanghenion.

Os hoffech drafod cyllid myfyrwyr gyda ni, mae croeso i chi gysylltu â'n hymhynghorwyr drwy e-bostio meddygonarian@pcydds.ac.uk.