Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cendlaethol

A large group photo of young people smiling in party clothes.

Ydych chi’n aelod o Gangen y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Annogir holl staff a myfyrwyr y Brifysgol sy’n siarad Cymraeg i ymaelodi â’r Gangen, boed yn weinyddol, yn academaidd neu’n gefnogol a chofiwch nad oes rhaid eich bod chi’n gwbl rugl eich Cymraeg i fod yn ’siaradwyr Cymraeg’, mae’r Gangen yn annog unrhyw rai sy’n dymuno ymarfer eu Cymraeg drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau cyfrwng Cymraeg i ymaelodi â’r Gangen er mwyn derbyn gwybodaeth am yr holl gyfleoedd academaidd a chymdeithasol sydd ar gael.

Ymaelodwch a byddwch yn cael:

 • Gwybodaeth am gyfleoedd cyfrwng Cymraeg yn y Brifysgol ynghyd ag Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg
 • Gwybodaeth am ddigwyddiadau cymdeithasol y Gangen gan gynnwys Cinio Blynyddol a dathliadau Gŵyl Dewi
 • Gwybodaeth am raglenni hyfforddiant a datblygiad staff Cenedlaethol
 • Gwybodaeth am ddatblygiadau Cenedlaethol
 • Gwahoddiad i gyfarfodydd y Gangen
 • Cyngor a chefnogaeth i staff sy’n dymuno ymgeisio am nawdd i ddatblygu:
  - Darpariaeth cyfrwng Cymraeg
  - Adnoddau cyfrwng Cymraeg
  - Prosiectau a gweithgareddau er budd myfyrwyr cyfrwng Cymraeg