Ymaelodwch â’r Coleg Cymraeg Cendlaethol

Taith i weld Iha Sheelagh yn cael ei ffilmio

Mae croeso i unrhyw un ddod yn aelod o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a hynny yn rhad ac am ddim. Trwy ymaelodi, byddwch yn derbyn gwybodaeth am holl weithgareddau a datblygiadau'r Coleg.

Mae pedwar categori o aelodaeth:

  1. Darpar fyfyrwyr
  2. Myfyrwyr Prifysgol
  3. Staff Prifysgol
  4. Cyfeillion

Bydd pawb sy’n ymaelodi fel myfyriwr neu fel aelod staff hefyd yn dod yn aelod o Gangen Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Er mwyn ymaelodi, ac i ddarllen rhagor am fanteision aelodaeth o'r Coleg, cliciwch ar y ddolen isod:

www.colegcymraeg.ac.uk/cy/ymaelodi/colegcymraeg/