Bywyd Cymdeithasol

Cor Aelwyd y Drindod

Côr Aelwyd y Drindod

Mae Côr Aelwyd y Drindod wedi cael cryn lwyddiant wrth berfformio ar lwyfannau’r Eisteddfodau Cenedlaethol dros y blynyddoedd dan arweinyddiaeth Eilir Owen Griffiths. Cynhelir nifer o gyngherddau gyda’r Côr yn ogystal… digonedd o gyfleoedd i berfformio, teithio a chymdeithasu!

2 fyfyrwyr

Cymdeithas Gymraeg i fyfyrwyr y Brifysgol

Mae’r Gymdeithas Gymraeg yn cael ei rhedeg gan fyfyrwyr y Brifysgol, a threfnir gweithgareddau a digwyddiadau cymdeithasol amrywiol, o deithiau rygbi rhyngwladol i gystadlaethau Chwaraeon ac Eisteddfodau’r Rhyng-gol… llu o gyfleoedd a llu o weithgareddau at ddant pawb!