Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg a Dwyieithog

Mae’r Brifysgol yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau gradd israddedig ac ôl-raddedig cyfrwng Cymraeg a dwyieithog i fyfyrwyr – y mwyafrif ohonynt yn rhan o Gynllun Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Israddedig

40 credyd y flwyddyn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg


60 credyd y flwyddyn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg


120 credyd y flwyddyn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg


Ôlraddedig

 

Ap Chwilotydd cyrsiau

 

‌Cofia ddefnyddio Chwilotydd Cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn dod o hyd i gwrs a darganfod pa gyrsiau sy'n gymwys ar gyfer ysgoloriaethau israddedig y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae'r Chwilotydd Cyrsiau ar gael ar ffurf Ap hefyd ac yn addas ar gyfer teclynnau iOS ac Android iPhone ac iPad.