Cysylltu

Mae Swyddog Cangen Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Bethan Wyn Davies, wedi'i lleoli yn Swyddfa'r Gangen yn yr Hen Goleg ar Gampws Caerfyrddin.

Cysylltwch â Bethan Wyn os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwaith y gangen.

Bethan Wyn DaviesBethan Wyn Davies‌

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin 
Caerfyrddin 
SA31 3EP 

01267 676618

Ebost: b.davies@pcydds.ac.uk

Twitter @CangenDDS

Facebook cangenydrindoddewisant  

Twitter @ColegCymraeg

Facebook Coleg Cymraeg Cenedlaethol