Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cangen Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol  -  Cysylltu

Cysylltu â ni

Cysylltwch â Swyddog Cangen Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwaith y gangen.

Bethan Wyn
Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin 
Caerfyrddin 
SA31 3EP 

Ffôn: 01267 676618
Ebost: b.davies@pcydds.ac.uk

Twitter: @CangenDDS
Facebook: Cangen y Drindod Dewi Sant  a Bethan Wyn Cangen-Pcydds
Instagram: @cangenydrindod