Digwyddiad y Glas - Campysau Abertawe 2017

Digwyddiad arbennig i siaradwyr Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Campysau Abertawe 2017.

 

mae’r brifysgol yn gwahodd holl fyfyrwyr campysau abertawe sy’n siarad cymraeg i ymuno â ni am bitsas yn tŷ tawe ac yna i folwio a noson allan yng ngofal swyddog materion cymraeg y brifysgol, elizabeth. rydym yn trefnu’r digwyddiad arbennig yn rhad ac am ddim, fel rhyw fath o noson cynefino anffurfiol, ar gyfer yr holl gymry cymraeg, gyda’r nod o roi’r cyfle i chi ddod i adnabod eich gilydd yn ogystal â rhai o’r staff, a dod yn gyfarwydd â champws a dinas abertawe.

os ydych wedi gwneud cais am le yn y brifysgol, byddwch yn derbyn gwahoddiad ar ebost ar y 17eg o awst – os nad ydych yn derbyn hwn, cysylltwch â b.davies@pcydds.ac.uk