Penwythnos y Glas 2017

Penwythnos arbennig i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 2017. Medi 22-24.

Penwythnos arbennig i fyfyrwyr sy'n siarad Cymraeg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 2017.

Mae’r Brifysgol yn gwahodd holl las fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg y Brifysgol i gampws Caerfyrddin rai diwrnodau ynghynt na gweddill y myfyrwyr unwaith eto eleni. Rydym yn trefnu penwythnos arbennig rhad ac am ddim, fel rhyw fath o gwrs cynefino anffurfiol, ar gyfer yr holl Gymry Cymraeg newydd, gyda’r nod o roi’r cyfle i chi ddod i adnabod eich gilydd yn ogystal â rhai o’ch darlithwyr, a dod yn gyfarwydd â’r campws a thref Caerfyrddin. Yn dilyn llwyddiant penwythnosau o’r fath dros y bedair mlynedd ddiwethaf, gyda bron i gant o fyfyrwyr yn mynychu bob blwyddyn, mae’r Brifysgol gyda chymorth myfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn, wedi mynd ati i drefnu penwythnos arall eleni, ond gan ychwanegu rhai gweithgareddau amrywiol i’r amserlen. Disgwylir yn agos i 100 ohonoch fynychu unwaith eto eleni, felly bydd hwn yn gyfle gwych i ti wneud ffrindiau newydd ar ddechrau’r flwyddyn!

Mae pob math o weithgareddau yn cael eu trefnu ar eich cyfer, e.e. taith ddirgel, barbiciw a nosweithiau cymdeithasol, sesiynau adeiladu tîm, ffair y Glas, a chyfleoedd i gwrdd â rhai o’r darlithwyr, a gweithgareddau cymdeithasol yng nghwmni rhai o fyfyrwyr yr ail a’r drydedd flwyddyn! Bydd digon o hwyl yma i ti dros y penwythnos, gallaf dy sicrhau!

Bydd y gweithgareddau sy’n rhan o’r penwythnos arbennig hwn yn dechrau ddydd Gwener 22 Medi 2017 ac yn dod i ben nos Sadwrn 23 Medi 2017, ac yna bydd gweddill y myfyrwyr yn ymuno â chi ar y Sul, sef diwrnod cofrestru swyddogol y Brifysgol.

Os ydych wedi gwneud cais am le yn y Brifysgol, byddwch yn derbyn gwahoddiad trwy’r post ac ebost ar y 17eg o Awst – os nad ydych yn derbyn hwn, cysylltwch â b.davies@pcydds.ac.uk.