Dolenni Defnyddiol

Crys-t myfyrwyr y Drindod Dewi Sant

Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth fanwl am weithgareddau a gweithdrefnau'r Coleg.

Tystysgrif Sgiliau Iaith
Os wyt ti’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru, beth am fanteisio ar Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Gwerddon
E-gyfnodolyn academaidd y Coleg. Mae Gwerddon yn cyhoeddi ymchwil ym meysydd y Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau ddwywaith y flwyddyn. Mae'r cyfnodolyn yn gydnaws â gofynion y ‘Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil’ (REF).

Y Porth
Llwyfan e-ddysgu cenedlaethol y Coleg. 

Canolfan Peniarth

Canolfan gyhoeddi’r Brifysgol sy’n arbenigo ar greu adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog ynghyd â darparu cyrsiau dysgu Cymraeg a gloywi iaith ar gyfer cynulleidfaoedd gwahanol gan gynnwys addysg bellach ac addysg uwch.