O’r Gangen


 • 2.02.2015

  Yn ddiweddar ymwelodd staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru â hyfforddeion y drydedd flwyddyn ar y rhaglen BA Addysg Gynradd (SAC) a oedd yn astudio’r modwl ITDH6002/C. Cyflwynwyd deunydd addysgol a baratowyd gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf i’r hyfforddeion yn cynnwys e-lyfr a gweithgareddau ar ffynonellau gwreiddiol y llyfrgell. Gofynnwyd i’r hyfforddeion fynegi eu barn ar gynnwys yr adnoddau ac ystyried ffyrdd o’u datblygu ymhellach. 

  Darllen Mwy • 29.01.2015

  Bu cynnwrf mawr ymhlith criw y cwrs sabothol Sylfaen yn ddiweddar, wrth iddynt groesawu Mr Phormula i Ganolfan Peniarth.  Cafwyd gwledd o ddiwrnod wrth i 14 o athrawon ddysgu gydag Ed Holden (aka Mr Phormula) sut i rapio a bitbocsio cyn mynd ati i recorio eu rap eu hunain. Roedd Hen Goleg campws Caerfyrddin yn neidio gyda’r curiad wrth i bawb ymroi i ymarfer eu sgiliau newydd. 

  Darllen Mwy • 17.02.2015

  Mae cyfrol yr Athro Jane Cartwright Mary Magdalene and her Sister Martha: An Edition and Translation of the Medieval Welsh Lives a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Gatholig America yn 2013 wedi ennill dwy wobr yn ddiweddar.

  Darllen Mwy