Cynllun Sabothol - criw cwrs cynta’r flwyddyn

17.02.2015

Mae’n 2015 a mae cwrs sabothol cyntaf y flwyddyn yn ei anterth ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cynllun Sabothol

Yn ystod ail wythnos Ionawr, croesawodd Canolfan Peniarth griw o gynorthwywyr dosbarth o Sir Gâr a Sir Benfro i’w plith, i fod yn rhan o’r cwrs lefel Mynediad am 5 wythnos. Cwrs ar gyfer gweithwyr mewn ysgolion cyfrwng Saesneg neu ddwyieithog yw hwn, sy’n rhoi cyfle i’r cyfranogwyr ddysgu Cymraeg a chael tipyn o hwyl ar hyd y daith.

 

Ar ddiwedd y cyfnod byddant yn dychwelyd i’w gweithle wedi eu harfogi i allu  cynorthwyo’r athrawon yn ddwyieithog a chyfrannu at ddatblygu ethos iaith Gymraeg eu hysgol.

 

Dyma’r criw gyda’u campweithiau diweddar. Buont yn astudio uned ar thema pen-blwyddi a mae pawb i weld yn hapus iawn gyda’u hetiau.

 

Cynhelir y cwrs nesaf – cwrs sabothol lefel Uwch – wedi gwyliau’r Pasg. Cwrs gloywi iaith 11 wythnos ar gyfer athrawon, darlithwyr a hyfforddwyr sydd eisiau  gwella eu sgiliau iaith ydyw hwn. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am le ar y cwrs yw Chwefror 20fed. Ceir mwy o wybodaeth trwy ebostio c.evans-thomas@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 01267 676772.