Darlithwyr yn darparu hyfforddiant - Mudiad Ysgolion Meithrin

29.01.2015

Yn ddiweddar bu Carys Richards a Nanna Ryder yn cynnal hyfforddiant ‘Y Cyfnod Sylfaen’ i hyfforddwyr Mudiad Ysgolion Meithrin. Yn ystod yr hyfforddiant cafodd y cyfranogwyr brofiadau ymarferol ynghyd a gwybodaeth diweddaraf o ran y Cyfnod Sylfaen.

Hyfforddiant

Meddai Carys Richards, uwch ddarlithydd ac Arweinydd y Cyfnod Sylfaen: ‘Barnwyd gan y cyfranogwyr bod yr hyfforddiant wedi bod yn llwyddiannus. Nodwyd yn eu hadborth eu bod wedi mwynhau’r hyfforddiant a’r cyfle i drafod gan nodi bod cymryd rhan weithredol yn fanteisiol wrth iddynt raeadru yn ôl i’w hyfforddeion hwythau.’

Bu Carys Richards a Catherine Morgan yn darparu hyfforddiant Cam Cyntaf mewn Cerddoriaeth i hyfforddeion Cam wrth Gam ledled Cymru. Cafwyd diwrnodau hwylus yn llawn difyrrwch a gweithgareddau bywiog.  Roedd cyfleoedd i’r cyfranogwyr weld adnoddau Cymraeg a dwyieithog newydd ac arloesol a ddatblygwyd gan Ganolfan Peniarth, yn ogystal a sut i’w cyflwyno mewn modd sbardunol i blant.