Etholiad Cynrychiolwyr Myfyrwyr

26.02.2015

Dy lais di yn y Coleg Cymraeg

Cynrychiolwyr myfyrwyr ar Fwrdd Academaidd y Coleg Cymraeg

Pwy    

2 fyfyriwr o bob rhanbarth ac un myfyriwr ôl-radd.

Dyma’r rhanbarthau: Y gogledd a’r canolbarth, Y de-orllewin a’r de-ddwyrain.

Pryd

Mynd i 3 chyfarfod yn ystod y flwyddyn nesaf yn ogystal â chyfarfod cychwynnol ar 13 Mai eleni.

Pam

Sicrhau bod y Bwrdd Academaidd yn ystyried gofynion myfyrwyr wrth wneud eu penderfyniadau. Y bwrdd sy’n gyfrifol am lywio strategaeth academaidd y Coleg a sicrhau cynlluniau uchelgeisiol a heriol ar gyfer y dyfodol.

Ble

3 lleoliad gwahanol ar draws Cymru. Bydd y cyfarfod cyntaf ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam. Bydd modd hawlio unrhyw gostau teithio.

Swyddogaeth

Cyfle unigryw i wella dy sgiliau a’th CV. Byddi yn derbyn hyfforddiant gan y Coleg ac Undeb Cenedlaethol myfyrwyr Cymru.

Etholiad

Os y derbynnir mwy o enwebiadau na’r nifer o seddi sydd ar gael, byddwn yn cynnal etholiad ar y Porth. Bydd modd pleidleisio rhwng 13 a 20 Mawrth, 2015.

Er mwyn ymgeisio, anfon dy enw at Lisa Haf drwy l.haf@colegcymraeg.ac.uk cyn 6 Mawrth 2015.

Am sgwrs bellach, cysyllta â Dafydd Trystan drwy d.trystan@colegcymraeg.ac.uk