Hyfforddeion BA Addysg Gynradd (SAC) yn darparu mewnbwn i’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru

02.02.2015

Yn ddiweddar ymwelodd staff Llyfrgell Genedlaethol Cymru â hyfforddeion y drydedd flwyddyn ar y rhaglen BA Addysg Gynradd (SAC) a oedd yn astudio’r modwl ITDH6002/C. Cyflwynwyd deunydd addysgol a baratowyd gan y Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf i’r hyfforddeion yn cynnwys e-lyfr a gweithgareddau ar ffynonellau gwreiddiol y llyfrgell. Gofynnwyd i’r hyfforddeion fynegi eu barn ar gynnwys yr adnoddau ac ystyried ffyrdd o’u datblygu ymhellach. 

Darparu mewnbwn i’r Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Nododd Owain Dafydd, swyddog addysg y Llyfrgell Genedlaethol Cymru, yn ei adborth y derbyniwyd syniadau gwych a diddorol gan yr hyfforddeion yn ystod yr ymweliad. Dyma oedd ymateb rhai o’r hyfforddeion:

“Gobeithiaf yn fawr y caf gyfle i ddefnyddio’r adnoddau hyn yn ystod fy mhrofiadau addysgu proffesiynol. Mae’r adnodd yn llwyddo i gyfleu realaeth y Rhyfel Byd Cyntaf yn fyw i’r dysgwyr.”