Llyfr gan aelod o'r Gangen yn ennill dwy wobr

17.02.2015

Mae cyfrol yr Athro Jane Cartwright Mary Magdalene and her Sister Martha: An Edition and Translation of the Medieval Welsh Lives a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Gatholig America yn 2013 wedi ennill dwy wobr yn ddiweddar.

Jane C

Ym mis Mehefin 2014 enillodd wobr ddylunio Cymdeithas Cyhoeddwyr Washington yn yr Unol Daleithiau ac ym mis Gorffennaf 2014 enillodd Wobr Goffa Vernam Hull am ei chyfraniad i astudiaethau canoloesol ym maes rhyddiaith. Tynnodd Jane lun o furlun canoloesol sy’n portreadu Mair Fadlen yn eglwys Llanilltud Fawr ar gyfer clawr y gyfrol a ddyluniwyd y clawr gan Anne Kachergis. Yn ôl yr Athro Dafydd Johnston: ‘Sicrha’r gyfrol bod golygiad a chyfieithiad ysgolheigaidd o’r ddwy Fuchedd Gymraeg ar gael i gynulleidfa ryngwladol am y tro cyntaf erioed a phrofa fod Cymru wedi chwarae rôl amlwg yn y broses o gynhyrchu traddodiadau Ewropeaidd  am seintiau rhyngwladol. Ceir trafodaeth wybodus ar ddatblygiad cynnar y chwedlau, cymhariaeth fanwl o’r fersiynau gwahanol yn y llawysgrifau Cymraeg o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ymlaen sy’n dangos sut yr addaswyd a defnyddiwyd y chwedlau yn y cyfnod modern cynnar. Gesyd y rhagarweiniad y bucheddau hyn yng nghyd-destun diwylliant brodorol Cymru a’i llenyddiaeth gyfoethog sy’n clodfori seintiau.