Mr Phormula yn bitbocsio i guriad y Ganolfan!

29.01.2015

Bu cynnwrf mawr ymhlith criw y cwrs sabothol Sylfaen yn ddiweddar, wrth iddynt groesawu Mr Phormula i Ganolfan Peniarth.  Cafwyd gwledd o ddiwrnod wrth i 14 o athrawon ddysgu gydag Ed Holden (aka Mr Phormula) sut i rapio a bitbocsio cyn mynd ati i recorio eu rap eu hunain. Roedd Hen Goleg campws Caerfyrddin yn neidio gyda’r curiad wrth i bawb ymroi i ymarfer eu sgiliau newydd. 

Mr Phormula

Mae Ed Holden wedi teithio’r byd yn gigio ac yn cystadlu mewn gornestau rapio a bitbocsio, gan gydweithio gydag artistiaid byd-enwog. Roedd hi’n dipyn o fraint i’r Ganolfan, felly, ei fod wedi cymryd seibiant o’i waith er mwyn galw draw am ddiwrnod i gynnal gweithdy gyda chriw o athrawon cynradd cwrs Lefel Sylfaen Cynllun Sabothol Cenedlaethol y Ganolfan.

Y syniad tu ôl y gweithdy oedd rhoi cyfle i’r athrawon ymarfer yr hyn a ddysgwyd ar y cwrs mewn dull gwbl wahanol. Gan fod rapio yn arf effeithiol wrth ddysgu a chofio patrymau ieithyddol, defnyddiwyd y sesiwn i ymarfer geirfa’r athrawon, ac i hwythau greu darnau i’w defnyddio yn y dosbarth gyda’u disgyblion yn ogystal. Gyda phawb yn mynd i dipyn o hwyl, bathwyd enw newydd i’r criw athrawon am y diwrnod, sef Y Meic Criw Dysgu. Gellir gweld eu rap gorffenedig yn ogystal ag uchafbwyntiau eraill y gweithdy a chyfweliad arbennig gyda Mr Phormula ei hun ar glip fideo ar ein sianel YouTube, gan ddilyn y linc isod : [https://www.youtube.com/channel/UCBQzkEuTgYOCz5Dzo2OPD0A].

Bydd y cwrs Lefel Sylfaen hwn yn dod i ben ar ddechrau Rhagfyr, ac yn dilyn y gweithdy gyda Mr Phormula, caiff weithdy creadigol arall ei gynnal i’r athrawon yng nghmwni’r Prifardd Cyril Jones.

Wedi’r cwrs Lefel Sylfaen hwn sy’n rhan o arlwy’r Cynllun Sabothol Cenedlaethol, bydd y cwrs Lefel Mynediad yn dechrau yn Ionawr ar gyfer Cynorthwywyr Dosbarth, ac ym mis Ebrill bydd cwrs Lefel Uwch i athrawon a darlithwyr.  Os hoffech fwy o fanylion am gyrsiau hyfforddiant iaith y Ganolfan, gan gynnwys cyrsiau’r Cynllun Sabothol, cysylltwch â ni drwy e-bostio, hyfforddiantiaith@canolfanpeniarth.org .