Myfyrwyr Celf Gain a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu gwaith yn Llundain

17.02.2015

Bu chwech o fyfrwyr MA Celf Gain a Dylunio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Lludain yn ddiweddar yn arddangos eu gwaith yn oriel gelf R.K. Burt.

Wedi’i leoli yn ardal Southwark, nepell o oriel y Tate Modern, cafodd y criw o Gaerfyrddin – Meinir Mathias, Hywel Edwards, Sara Rhoslyn Moore, Leanne Vaughan Phillips, Fiona Latus ac Alice Cunningham – y profiad bythgofiadwy o drefnu arddangosfa ar y cyd a’i hyrwyddo i gynulleidfa gwbl newydd.

O dan yr enw MAde in Carmarthen mae’r grŵp yma o fyfyrwyr ôl-raddedig wedi arddangos eu gwaith ledled Cymru ond dyma’r tro cyntaf iddyn nhw fentro i Lundain. 

Yn gyfrifol am bob agwedd o’r arddangosfa, bu’n rhaid i’r myfyrwyr drefnu pob manylyn – o guradu i hongian a gosod eu gweithiau; ac o farchnata’r digwyddiad i’w staffio.

“Roedd trefnu’r arddangosfa ym mis Medi yn brofiad gwych,” meddai Meinir Mathias, un o’r myfyrwyr MA sydd wedi bod ynghlwm â’r project.  “Mae’n ffordd grêt o’n paratoi ni ar gyfer bywyd wedi’r Brifysgol.  Mae’n rhoi hyder i ni fel artistiaid ac mae’n ffordd dda o greu cysylltiadau newydd.”

Mae Iwan Bala, Uwch-ddarlithydd Celf Gain ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cytuno ei bod hi’n bwysig cael blas ar drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau fel rhan o gwrs ôl-raddedig.  “Mae’n hanfodol bod myfyrwyr MA yn cael y profiad yma a’u bod yn gallu hyrwyddo’u harddangosfeydd yn effeithiol,” dywed.  “Mae mentergarwch yn bwysig iawn ac mae cynnig y cyfle i fyfyrwyr drefnu a dangos eu gwaith eu hunain yn rhan allweddol o’r cwrs MA.

“Mae hefyd yn bwysig bod y myfyrwyr yn cael y cyfle i gydweithio fel artistiaid, i greu pethau ymysg ei gilydd,” atega Iwan Bala.  “Ry’n ni’n ffodus iawn ar gampws Caerfyrddin bod gyda ni ystafelloedd stiwdio sy’n galluogi’r myfyrwyr i weithio ar y cyd ac i greu gweithiau fel grwp.”

Dyma agwedd o’i hastudiaethau sy’n bwysig iawn i Meinir hefyd.  “Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyfleusterau da iawn ac mae’r gofod stiwdio sydd ar gael ar ein cyfer yn grêt.”

Mae’n mynd ymlaen i ganmol ei darlithwyr hefyd.  “Mae cael artistiaid blaenllaw Cymraeg fel tiwtoriaid hefyd yn wych - maen nhw’n deall ein gwaith, yn deall y cefndir i’r themâu ry’n ni’n dewis.  Rwy’n aml yn cyfeirio at hunaniaeth, Cymreictod, diwylliant a chwedlau yn fy ngwaith ac mae cael tiwtoriaid fel Iwan Bala, Peter Finnemore a Bryan Thomas - bobl sy’n deall y gyfeiriadaeth honno - yn holl bwysig.”

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r rhaglenni Celf a Dylunio a gynigir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ewch i www.uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 0300 500 1822.