Penwythnos y Glas 2021

Taflen Penwythnos y Glas 2021

Digwyddiad i holl siaradwyr Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ar ddechrau'r flwyddyn academaidd

Mae Cangen y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi trefnu Penwythnos y Glas ers sawl blwyddyn bellach. Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i lasfyfyrwyr Cymraeg eu hiaith (sy’n bwriadu astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu beidio) ymgartrefu ar gampws Caerfyrddin cyn i weddill y flwyddyn gyntaf gyrraedd ddeuddydd yn ddiweddarach. Mae digwyddiad tebyg yn digwydd ar gampysau Abertawe, Llambed a Chaerdydd hefyd ac mae’n rhoi cyfle i siaradwyr Cymraeg ddod i adnabod ei gilydd a’r campws cyn i’r tymor ddechrau.

Mae pob math o weithgareddau cymdeithasol rhad ac am ddim yn cael eu trefnu ar eich cyfer ym Mhenwythnos y Glas. Bydd y gweithgareddau sy’n rhan o’r penwythnos arbennig hwn yn dechrau tua 6pm Nos Wener y 17eg o Fedi ac yn parhau tan hwyr. Byddwn yn ail gydio yn y gweithgareddau ar Ddydd Sadwrn y 18fed o Fedi am 3pm ar ôl Diwrnod Croeso'r Brifysgol ac yn parhau gyda’r nos yn nwylo'r Gym Gym (y Gymdeithas Gymraeg). Bydd yr amserlen yn cael ei hanfon atat ar ddechrau mis Medi.

Os wyt ti’n dymuno manteisio ar y cyfle arbennig hwn felly i fynychu’r penwythnos ac ymuno gyda dy gyd-fyfyrwyr, gofynnaf yn garedig a fyddai modd i ti gwblhau’r ffurflen gofrestru YMA erbyn 7 Medi 2021 os gweli di’n dda?

Os wyt ti wedi archebu llety am y flwyddyn mewn neuadd breswyl ar y campws, bydd angen sicrhau dy fod wedi trefnu symud i mewn i dy ystafell cyn prynhawn dydd Gwener y 17eg o Fedi. Gelli di wneud hyn drwy gysylltu â'r adran llety accommodation@uwtsd.ac.uk cyn gynted â phosib.

Gobeithio’n fawr y byddi di’n ystyried ymuno â ni ar gyfer y penwythnos, ond yn y cyfamser, os hoffet sgwrs anffurfiol i gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i ti gysylltu â Bethan Wyn, Swyddog y Gangen.

COFRESTRA YMA!

Ymunwch â'n grŵp Facebook i gael y manylion diweddaraf: Grŵp Facebook Penwythnos y Glas 2021