Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cangen Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol  -  Penwythnos y Glas

Penwythnos y Glas

Mae Cangen Y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi trefnu Penwythnos y Glas ers sawl blwyddyn bellach.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i lasfyfyrwyr Cymraeg eu hiaith (p’un ai a ydynt yn bwriadu astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ai peidio) ymgartrefu ar Gampws Caerfyrddin cyn i weddill y flwyddyn gyntaf gyrraedd ddeuddydd yn ddiweddarach. 'Penwythnos y Glas' yn rhoi cyfle i Gymry Cymraeg ddod i adnabod ei gilydd a’r campws cyn i’r tymor ddechrau. Anfonir gwybodaeth at ddarpar fyfyrwyr ynghylch y trefniadau unwaith y byddant wedi derbyn lle i astudio yn y Brifysgol.


Archebwch nawr am y Penwythnos y Glas nesaf