Prosiectau

Merched Rygbi'r Drindod

Mae’r Coleg yn dyrannu grantiau i’r Prifysgolion ar gyfer gwahanol brojectau sy’n ymwneud â chynnal a hyrwyddo addysg uwch cyfrwng Cymraeg. Mae'r Brifysgol wedi elwa llawer ar y buddsoddiadau hyn.

Mae'r Coleg yn dyfarnu grantiau i'r Prifysgolion ar gyfer gwahanol brosiectau.

Grantiau bach

Mae’r grantiau bach werth hyd at £2,500 ac ar gyfer projectau sy’n para hyd at 12 mis. Ceir 2 rownd bob blwyddyn. Bydd manylion y rownd nesaf yn cael eu gosod yma.
Dyma enghreifftiau o’r mathau o brojectau sydd wedi cael eu cyllido yn barod gan y gronfa grantiau bach:

  • Cyflwyno ffrwyth prosiect ymchwil ar y we
  • Cyfres o ddarlithiau gan awdur gwadd
  • Ysgol undydd
  • Mynychu cynhadledd ryngwladol
  • Cyflogi Cynorthwyydd ymchwil i gywain data

Prif Brosiectau

Mae’r grantiau strategol ar gyfer prosiectau sy’n para hyd at dair blynedd. Mae cyfle i gyflwyno ceisiadau i'r gronfa hon unwaith y flwyddyn. Dyma enghreifftiau o’r mathau o brosiectau sydd wedi eu cyllido gan y Gronfa Strategol:

  • Datblygu modiwl newydd
  • Creu swyddi preswyl i fyfyrwyr
  • Datblygu cyfrol
  • Creu safle gwe