Tysysgrif Sgiliau Iaith

TSI


‌‌Os wyt ti’n astudio mewn prifysgol yng Nghymru, beth am fanteisio ar Dystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol?

Mae holl fyfyrwyr Cymraeg y Brifysgol yn cael eu hannog i ddilyn Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae hon yn Dystysgrif newydd ac yn darparu cyfle euraid i fyfyrwyr ennill cymhwyster sy’n dangos eu sgiliau iaith Cymraeg, a’u galluogi i ddangos tystiolaeth i gyflogwyr o’u gallu i gyfathrebu’n hyderus yn broffesiynol yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae dros 115 o fyfyrwyr Cymraeg y Brifysgol wedi cofrestru ar gyfer y Dystysgrif Sgiliau Iaith yn ystod 2014/15.

Mae’r Brifysgol yn darparu cyfleoedd i bob myfyriwr dderbyn sesiynau a chefnogaeth gan diwtor iaith sydd yn paratoi myfyrwyr ar gyfer y Dystysgrif. Ceir rhagor o wybodaeth i ddarpar fyfyrwyr a myfyrwyr ar wefan y Dystysgrif: http://sgiliauiaith.colegcymraeg.ac.uk