Ysgoloriaethau

Desg y Gangen ar Ddiwrnod Agored

Mae nifer o gyrsiau gradd y Brifysgol eisoes wedi eu cynnwys o fewn Cynllun Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a thrwy’r cynllun hwn, mae modd i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant ymgeisio am ysgoloriaethau o hyd at £5,000 am astudio’u cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Noder bod yr ysgoloriaethau hyn yn ychwanegol i’r bwrsari o hyd at £1,800 y mae’r Brifysgol yn ei gynnig i fyfyrwyr am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog.

Mae’r Coleg yn dyfarnu nifer o ysgoloriaethau i fyfyrwyr sy’n astudio cyrsiau penodol yn rhannol, neu’n gyfan gwbl, drwy gyfrwng y Gymraeg.  Am fanylion llawn am yr ysgoloriaethau, ewch i wefan y Coleg Cymraeg.

Mae 3 math o ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr:

Israddedig

Noder: mae angen ymgeisio am yr ysgoloriaethau hyn cyn dod i’r Brifysgol

Mae’r Prif Ysgoloriaethau werth £3000, ac yn agored i fyfyrwyr a fydd yn astudio 80 credyd o’u cwrs yn Gymraeg  bob blwyddyn.  
Dyddiad cau: 15 Ionawr 2018

Mae’r Ysgoloriaethau Cymhelliant werth £1500, ac yn agored i fyfyrwyr a fydd yn astudio 40 credyd o’u cwrs yn Gymraeg bob blwyddyn.
Dyddiad cau: 8 Mai 2018

Mae Ysgoloriaeth William Salesbury werth £5,000 dros dair blynedd ac ar gael i un myfyriwr sy'n bwriadu astudio 100% o’r cwrs trwy’r Gymraeg yn y brifysgol fis Medi 2018.
Dyddiad cau: 20 Mawrth 2018.  

Ôl-radd

Mae’r Ysgoloriaeth Gradd Meistr werth hyd at £3000 ac yn agored i fyfyrwyr sy’n astudio o leiaf 60 credyd o’u cwrs yn rhan 1 drwy’r Gymraeg yn ogystal â chyflwyno'r traethawd estynedig yn Gymraeg.
Dyddiad cau: 11 Gorffennaf 2018.