Mae iechyd a lles ein staff, dysgwyr ac ymwelwyr yn bwysig iawn i ni.

Rydym yn parhau i fonitro sefyllfa Covid-19 a byddwn yn diweddaru'r Cwestiynau Cyffredin ar y dudalen hon fel y bo'n briodol ac yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.