Coronafeirws COVID-19Gwybodaeth i staff a myfyrwyr

Diweddarwyd ar: 22 o Fedi 2020


Rydym yn cymryd iechyd a lles ein dysgwyr, staff a’n hymwelwyr o ddifri ac rydym yn parhau i fonitro achosion Covid-19 er mwyn i ni allu darparu gwybodaeth a chyngor cyfredol, a chynnig cymorth wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Rydym mewn cysylltiad â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn diweddaru’r cyngor ar y dudalen hon a’r cwestiynau cyffredin wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Ffynonellau Gwybodaeth

Iechyd Cyhoeddus Cymru - Gwybodaeth ddiweddaraf am Coronavirus Newydd (COVID-19)

Swyddfa Dramor a'r Gymanwlad - Cyngor Teithio

Iechyd Cyhoeddus Lloegr – Covid-19 Gwybodaeth a Chyngor Diweddaraf

Mae’r Cwestiynau Cyffredin isod yn cynnwys Gwybodaeth Gyffredinol a dull gweithredu’r Brifysgol sy’n berthnasol i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr â’n campysau yn ogystal â gwybodaeth benodol i’r Myfyrwyr a’r Staff.  Diweddarir y Cwestiynau Cyffredin hyn yn rheolaidd wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Cwestiynau cyffredin