Croeso i Abertawe

Os ydych chi’n dechrau cwrs yn Abertawe, cynhelir eich diwrnod croeso ar ddydd Sadwrn 22ain o Fedi ar ein campws newydd ar lannau SA1. Cofiwch y gallwch chi gadw’n gyfredol â phopeth ynglŷn â’r PCYDDS drwy lawrlwytho ein ap, 'UWTSD Student Guide' o’ch gwefan gwerthu apiau. Byddwn yn ei ddiweddaru’n rheolaidd â gwybodaeth, adnoddau a digwyddiadau i las-fyfyrwyr.

Beth sydd i’w ddisgwyl?

Rydyn ni'n gofyn i bob myfyriwr newydd ymuno â ni ddydd Sadwrn 22ain o Fedi, yn ein campws newydd, ar lannau SA1 i wneud yn siŵr bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch chi i ddechrau'ch astudiaethau gyda ni.

Yn ein digwyddiad croeso cewch chi gyfle i gwrdd â’ch darlithwyr, codi’ch amserlen a chwrdd â phobl eraill ar eich cwrs yn ogystal â chael gwybodaeth am bopeth mae PCYDDS yn ei gynnig i’n myfyrwyr.

Bydd ein safleoedd gwerthu bwyd ar agor i chi gael tamaid i fwyta a bydd te a choffi ar gael yn rhad ac am ddim drwy’r dydd.

Ar ôl i chi gael cyfle i ymgartrefu, ymunwch a ni o 6yp yn ein 'Tapestri cafe', yn Llys Glas am fwyd a diod croeso, a chyfle i gwrdd â phob myfyriwr newydd.

Pryd dylwn i gyrraedd?

Cwrdd â ni yn y Fforwm rhwng 10yb a 3yp.

Os ydych chi'n symud mewn i lety'r Brifysgol yn Llys Glas, byddwn ni mewn cysylltiad gyda manylion o bryd i gyrraedd, a hefyd gwybodaeth bellach am beth fydd eisiau am fywyd mewn llysoedd. Os na ydych yn gallu cyrraedd erbyn dydd Sadwrn 22ain o Fedi, rhowch gwybod trwy cysylltu â ni ar 07788215825 neu accommodation@uwtsd.ac.uk 

Sut mae cyrraedd yno?

Cod post ar gyfer llywio â lloeren:  SA1 8EW

Map

Ar y Trên

Mae gan Abertawe rwydweithiau rheilffordd gwych, ac mae’r orsaf yn cysylltu gwasanaethau o Gaerfyrddin ac Abergwaun yn y gorllewin, i Lundain, Reading, Bryste a Chaerdydd yn y dwyrain.  Hefyd mae’n darparu nifer o wasanaethau lleol rheolaidd i’r cymoedd cyfagos.

Mae ein campws y Glannau tamaid dros filltir o orsaf trên Abertawe (SA1 1NU) a byddwn ni yn rhedeg bysiau gwennol trwy gydol y diwrnod rhwng yr orsaf trên, llety Dewi Sant a champws y Glannau. Cadwch lygaid allan am gynrychiolydd undeb myfyrwyr, a fydd ar law i gynnig cymorth. 

Ar y Bws

Mae gorsaf fysiau Abertawe yng nghanol y ddinas, llai na milltir o'n gampysau. Cewch wybodaeth am wasanaethau ac amserlenni allweddol yma 

Beicio

Yn rhan o'n hymrwymiad wrth gynaliadwyedd mae nifer o raciau beiciau ar y campws, pe baech chi'n dymuno beicio.