Croeso i Gaerfyrddin

carmarthen banner

Byddem yn diweddaru’r tudalennau yma’n fuan

Sut mae cyrraedd yno?

Cod post ar gyfer llywio â lloeren: SA31 3EP 

Cludiant cyhoeddus

Mae'r campws llai na milltir o Orsaf drenau Caerfyrddin (SA31 3JR). Mae’r orsaf yn daith fer ar droed o’r orsaf fysiau (Heol Las) gyda gwasanaethau bysiau 226, 227 a 228 yn mynd oddi yno i’r campws ar Heol y Coleg.   

Cewch wybodaeth allweddol ac amserlenni gwasanaethau bws yma.  

Beicio

Yn rhan o'n hymrwymiad wrth gynaliadwyedd mae nifer o raciau beiciau ar y campws, pe baech chi'n dymuno beicio.