Canolfan Berfformio Cymru

Croeso i Ganolfan Berfformio Cymru

Cardiff Banner

Byddem yn diweddaru’r tudalennau yma’n fuan

Sut mae cyrraedd yno?

Cod post ar gyfer llywio â lloeren: CF24 3JW

Cludiant cyhoeddus

Mae'r canolfan Gate Arts llai na dwy filltir o Orsaf drenau Caerdydd Canolog a gellir codi bws draw i’r canolfan Gate Arts o Castle Street neu City Road

Cewch chi fanylion am lwybrau fysiau ar gynllunydd teithiau prifysgol Traveline Cymru.

Beicio 

Mae nifer o raciau beiciau tu fas pe baech chi'n dymuno beicio.