Cymorth

Yn PCYDDS gwyddom fod eich profiadau fel myfyrwyr yn ymwneud â mwy na beth sy’n digwydd yn yr ystafell ddosbarth yn unig ac mae gennym ni dîm penodol o staff gwasanaethau proffesiynol i’ch cefnogi chi yn ystod eich amser yma.

Cwnsela ac Iechyd Meddwl

Mae gennym dîm o ymgynghorwyr a chwnselwyr arbenigol sydd ar gael ar y safle i gynnig cyngor a chymorth 

I ddarganfod rhagor neu drefnu apwyntiad cewch chi alw yng ngwasanaethau myfyrwyr neu ein ffonio ni ar y rhifau canlynol

Caerfyrddin: 01267 676830
Llambed: 01570 424876
Abertawe: 01792 481206
Llundain: 0207 566 7600

Cefnogi eich Dysgu

Mae gennym ddwsinau o staff penodol ar gyfer cefnogi eich astudiaethau.

Yn ystod yr wythnos gynefino, byddwch chi’n cwrdd â’n tîm llyfrgell gan gynnwys y Llyfrgellydd Academaidd Arbenigol ar gyfer eich maes astudio chi a fydd yn gallu eich helpu chi i ddefnyddio eich rhestr ddarllen yn ogystal â darganfod rhagor o wybodaeth ddefnyddiol.

Ein tîm Llyfrgell ddylai fod eich pwynt cyswllt cyntaf am wybodaeth ynghylch:

  • Cyfeirnodi
  • Hawlfraint
  • Adolygiadau llenyddiaeth
  • Gwerthuso adnoddau
  • A llawer rhagor

Cynigia ein tîm Cymorth Dysgu sesiynau sgiliau mynediad agored ar draws pob campws.

Os oes gennych anawsterau dysgu penodol a bod arnoch angen cymorth, cysylltwch â’r Gweinyddwr DSA ar eich campws chi.

Caerfyrddin Helen Davies: h.e.davies@uwtsd.ac.uk

Llambed Nerys Williams: nerys.williams@uwtsd.ac.uk

Campws Abertawe Dominic Williams: dominic.williams@uwtsd.ac.uk

Cyllid

Os oes gennych ymholiadau ynghylch costau eich cwrs a’ch ffioedd, cysylltwch â’r swyddfa gyllid yn: fees@uwtsd.ac.uk

Mae gennym ni nifer o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar gael hefyd. Gweler mwy o wybodaeth yma

Os ydych chi’n chwilio am gymorth a chyngor ariannol mae gennym swyddogion Cyllid Myfyrwyr penodol ar bob campws.

Gallan nhw eich helpu chi o ran rheoli eich arian, a manteisio ar gymorth ychwanegol y gallai fod arnoch chi ei angen. 

Caerfyrddin Delyth Lewis: d.lewis@uwtsd.ac.uk

Llambed Lynda Lloyd-Davies: l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk

Abertawe Sharon Alexander: sharon.alexander@uwtsd.ac.uk