Croeso i Llambed

Lampeter Banner

Byddem yn diweddaru’r tudalennau yma’n fuan

Sut mae cyrraedd yno?

Cod post ar gyfer llywio â lloeren:SA48 7ED 

Ar y Trên

Nid oes gorsaf drenau yn Llambed ei hun. 

Os ydych chi'n teithio o'r Dde, teithiwch i gorsafoedd Llandovery neu Caerfyrddin (SA31 3JR) os gwelwch yn dda, sydd oddeutu 20 milltir o’r campws. DS Mae trenau’n mynd i Gaerfyrddin yn fwy aml.

Os ydych chi'n teithio o Birmingham/Gogledd Cymru, teithio i gorsaf Aberystwyth (SY23 1LH) os gwelwch yn dda sy'n 25 milltir i ffwrdd.

Ar y Bws

Mae'r bws TrawsCymru T1 yn rhedeg o gorsafoedd trenau Caerfyrddin ac Aberystwyth, ac yn aros yng nghanol y dref. 

Cewch ddarganfod ragor o wybodaeth am y llwybrau a phrynu tocynnau yma. 

Beicio 

Yn rhan o’n hymrwymiad i gynaliadwyedd mae nifer o raciau beiciau ar y campws pe baech chi’n dymuno beicio.