Hanfodion TG

24hr_it

Darpara ein tîm TaSG amrywiaeth o wasanaethau, o gymorth bob awr bob dydd i gynigion arbennig ar offer i arbed arian i chi.

Cychwyn Eich Cyfrif

Pan fyddwch yn cofrestru cewch e-bost gan TaSG gyda’ch cyfeiriad e-bost myfyriwr a chyfrinair.

Bydd angen yr wybodaeth yma i gael mynediad i amryw o wasanaethau PCYDDS  yn ystod eich amser gyda ni, yn ogystal â'r bargeinion a disgowntiau gallwch chi eu defnyddio cyn dechrau gyda ni.

Cadwch eich cyfrif yn ddiogel drwy gofrestru yn y porth ailosod cyfrineiriau

Ewch Ar-lein yn Hawdd

Cyn gynted ag y derbyniwch eich cyfeiriad e-bost yn PCYDDS a'ch cyfrinair gallwch chi gysylltu ag eduroam, y gwasanaeth Wi-Fi addysg byd-eang.

Gallwch chi wneud yn siŵr y bydd eich dyfais yn cysylltu’n awtomatig pan gyrhaeddwch y campws drwy gosodi’r offeryn CAT cyn i chi gyrraedd.

Cael Meddalwedd yn Rhad ac am Ddim

Cewch chi lawrlwytho ystod o feddalwedd yn rhad ac am ddim tra byddwch chi’n fyfyriwr yn PCYDDS.

Cewch chi lawrlwytho Microsoft Office 365 Pro Plus gan gynnwys Word, Excel a PowerPoint yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth o ddyfeisiau a chofiwch fel myfyriwr yn PCYDDS mae gennych chi 1TB o le storio ar-lein am ddim gydag OneDrive.

Meddalwedd AutoDesk yn cynnwys Fusion 360, AutoCAD, Inventor Professional, Revit, Maya ac mae llawer mwy ar gael

Cewch mynediad i discownt o 65% ar Adobe Creative Cloud os ydych yn prynu o wefan Adobe ac yn talu’n fisol.

Cadwch lygad ar ein bargeinion TG am ragor o cynigion.

Bargeinion Caledwedd

Gyda’n cynnig Tech Over Time arbennig gallwch chi

  • Brynu’r gliniaduron, llechi a chyfrifiaduron diweddaraf am ddisgownt.
  • Gwasgaru’r gost dros 3 blynedd, gyda 0% llog
  • Cael yswiriant llawn ar hyd eich cytundeb

Ewch i www.techovertime.co.uk, os gofynnir i chi, teipiwch yr enw defnyddiwr:  UWTSD16 a’r cyfrinair:  Welcome01 i edrych ar y cynigion gwych yma.

Ystafelloedd Cyfrifiaduron 24 Awr

Mae ystafelloedd cyfrifiaduron yn cynnwys ystafelloedd cyfrifiaduron 24 awr ar gael ar bob un o’n tri phrif gampws.

Cymorth TG

Cewch gymorth TG 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn