Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Astudiaethau achos Animeiddio Cyfrifiadurol

Mae gan ein gradd Animeiddio Cyfrifiadurol lawer o gysylltiadau â’r diwydiant sy’n cynnwys rhai o gwmnïau cynhyrchu mwyaf Llundain a thu hwnt, gan gynnwys DOUBLE NEGATIVE, THE MOVING PICTURE COMPANY a FRAMESTORE.

Bellach, mae ein myfyrwyr yn cael eu cyflogi mewn nifer o rolau o fewn cyn-gynhyrchu, animeiddio, modelu cymeriadau a setiau (amgylcheddau), ôl-gynhyrchu ac effeithiau. Mae gan nifer o’r graddedigion swyddi allweddol mewn cwmnïau enwog a mawreddog gan gynnwys METHOD STUDIOS (gyda changhennau o gwmpas y byd) a SONY IMAGEWORKS (ar Smurfs, Hotel Transylvania, ayb). Mae eraill yn gweithio yn y diwydiant gemau (ynn gweithio fel animeiddwyr) yn FACTORY CREATE, OYSTERWORLD GAMES a STUDIO GOBO (dylunio amgylchedd, teitl INFINITY 3.0 Disney).

Helen Duckworth, Sony Pictures Imageworks, Toronto

Helen Duckworth work

Graddiodd Helen o’r radd animeiddio ychydig flynyddoedd ar ôl Anthony, gyda’i ffilm fer W’Cherry Falls, lle datblygodd berthynas agos gydag Aardman (Bryste) yn ei blwyddyn olaf, i helpu cefnogi’r gwaith hwn. O ganlyniad fe aeth i weithio iddyn nhw yn eu hadran ‘CG’ gyda’r modelu digidol ar hysbysebion ac ar y ffilm 'Pirates'.

Mae’n gweithio’n bennaf ar y modelau a dyluniad cymeriadau ond mae hi hefyd wedi cyfrannu at greu gwead a datblygu’r goleuo a’r edrychiad ar lawer o ffilmiau sydd wedi ennill gwobrau. Arweiniodd y profiad gydag AARDMAN at fwy o brosiectau 3D ar y ffilm Boxtrolls a Kubo & The Two Strings, gyda Laika, ac yna i fod yn Uwch Fodelwr gyda Sony Pictures Imageworks a’i gwaith ar gymeriadau, setiau, propiau’r ffilmiau Hotel Transylvania, The Smurfs a Storks.

Cedrick Valdeviezo, Un o Raddedigion BA3DCA 2017

Cedrick Valdeviezo work

Gwnaethpwyd defnydd da o lygad craff a gwaith strwythurol Cedrick ar y radd hon, wrth fodelu ac animeiddio ar amrywiaeth o brosiectau, yn aml gyda thueddiadau ffantasi, ffugwyddonol neu gymeriad a chreadur. Daeth yn fedrus iawn am waith ffigyrau organig lle buodd yn modelu ac animeiddio ffigwr asasin benywaidd ar gyfer ei brosiect blwyddyn olaf (yn Z-BRUSH a MAYA).

Wrth astudio, daliodd ati i ddatblygu ei bortffolio ei hun o greaduriaid mythegol, arwyr a fampiriaid, gan sylwi bod angen iddo fod yn ymroddedig o hyd er mwyn dod â’r deunydd gorau at ei gilydd ar gyfer ei ffilm arddangos yn 2017. Ar ddiwedd ei haf llwyddodd i gael interniaeth gyda DIGITAL SHOGUNS, cwmni sy’n arbenigo mewn datblygu brandiau a delweddaeth yn y diwydiannau creadigol.

Cedrick yw’r ail fyfyriwr, am yr ail flwyddyn yn olynol, i gwblhau ei radd BA3DCA ar ddydd Gwener olaf dosbarthiadau ac i ddechrau gwaith yn y diwydiant ar y dydd Llun olynol.

Anthony Bloor, MPC, Llundain

Anthony Bloor work

Anthony oedd un o’r myfyrwyr cyntaf i gwblhau’r radd BA Animeiddio 3D yn 2003. Dechreuodd weithio yn MPC yn 2005, yn gweithio fel Goleuwr a Gweithiwr Cyffredinol ar ‘Hogfather’ a enillodd BAFTA, (Effeithiau Gweledol Gorau). Helpodd y ffilm a wnaeth yn y drydedd flwyddyn yn Abertawe - PLATFORM ZERO – ei lansio i mewn i’r diwydiant lle mae’n parhau i ddatblygu gwaith artist ac animeiddio 3D o’r radd flaenaf, a ddysgodd yma yn Abertawe.

Ers dod yn Gyd-bennaeth ar yr adran 3D yn 2013, mae Anthony wedi gweithio gyda nifer o asiantaethau a chleientiaid, gan oruchwylio ystod enfawr o waith 3D creadigol sydd wedi ennill gwobrau, yn goruchwylio’n bersonol dyluniad, adeiladu ac animeiddio dilyniannau enwog sy’n cynnwys nadredd wedi’u hanimeiddio (coctels), bwystfilod sy’n chwythu tân (gwm cnoi) a Barry, yr hwyatbig sy’n siarad (hysbyseb yswiriant).