Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Cyfleusterau Animeiddio Cyfrifiadurol

animation facilities

Mae ein cyfleusterau Animeiddio Cyfrifiadurol yn cynnwys labordy cyfridiaduron mawr sy’n cynnwys yr holl feddalwedd sydd ei angen i gynhyrchu modelau ac animeiddiadau (e.e. MAYA, Z-Brush, Unreal, ayyb).

animation-facilities-2-800x500

Cynhelir gweithdai’n aml i helpu i atgyfnerthu’r gwaith a drafodir yn y dosbarth, ac ar amrywiaeth o lwyfannau cynhyrchu (e.e. golygu ôl-gynhyrchiad a gwaith camera, yn aml trwy ffrindiau ar y radd Ffilm).