Cysylltiadau Diwydiant Animeiddio Cyfrifiadurol

Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Cysylltiadau Diwydiant Animeiddio Cyfrifiadurol

Cysylltiadau â diwydiant

Mae gan ein cwrs Animeiddio Cyfrifiadurol gysylltiadau diwydiannol ag amrywiaeth eang o gwmnïau cynhyrchu – yn lleol ac yn rhyngwladol - sydd oll yn helpu i gadw’r cynnwys yn gyfredol a phenodol, gan ysbrydoli myfyrwyr i ddod o hyd i rôl arbenigol yn y diwydiant.

Mae nifer o gyn-fyfyrwyr animeiddio wedi mynd ymlaen i yrfaoedd yn y diwydiannau ffilm ac animeiddio, ym maes gemau (gan weithio fel animeiddwyr), gwaith delweddu a phensaernïaeth, neu wedi creu eu cwmnïau neu’u brandiau dylunio eu hunain. Un o’r nodweddion gorau wrth astudio ar gyfer un o’r dyfarniadau hyn yw bod yr opsiynau sydd gennych wrth adael yn amrywiol ac agored iawn. Mae dyfarniad mewn animeiddio’n caniatáu i chi ystyried cynifer o wahanol rolau a llwybrau gyrfa – nid yn unig animeiddio – gan gynnwys gweithgareddau cyn-cynhyrchu a dylunio cysyniadau, modelu cymeriadau ac amgylcheddau, logos a graffeg symudol, golygu a ffilm, ac ati.

Mae’r detholiad o gysylltiadau â diwydiant sydd wedi’u cynnwys yma, oll yn gyn-fyfyrwyr animeiddio, yn rhoi rhyw syniad o’r amrywiaeth a’r cyfleoedd sydd ar gael.

icreate-260x160-widget

iCreate

adam-davies-260x160-widget

Adam Davis

will-barr-260x160-widget

Will Barr

emelie-jensen-260x160-widget

Emelie Jensen

industry-links-260x160-widget

Graddedigion hefyd mewn Diwydiant (CY)

 

 

Swansea Animation Day Conference

Swansea Animation Days Conference

©2019 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535