Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Cysylltiadau Diwydiant Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Adam Davis (CY)

Moving Picture Company / Adam Davis

adam-davies-870x580

Mae llawer o’n graddedigion animeiddio wedi gweithio i’r MOVING PICTURE COMPANY. Graddiodd Adam Davies, sydd ar hyn o bryd yn Bennaeth y Dorf a Chipio Symudiadau (MoCap), o fersiwn BSc Animeiddio Cyfrifiadurol 3D y radd yn Abertawe rhyw 15 mlynedd yn ôl.

Moving Picture Company

Ac yntau’n arbenigo mewn effeithiau gweledol, mae wedi mynychu amrywiol ddigwyddiadau animeiddio yn y Brifysgol, gan gyflwyno sgyrsiau’n aml ar y technegau digidol diweddaraf a ddefnyddir ar rai o brif ffilmiau mawr gwobrwyedig y byd.