Ydds Hafan  -  Coleg Celf Abertawe  -  Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Cysylltiadau Diwydiant Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Emelie Jensen (CY)

Emelie Jensen

emelie-jensen-870x580

Ar ôl gadael y cwrs animeiddio mae Emelie wedi defnyddio ei sgiliau darlunio a 3D gwych i greu ei brand ei hun o gymeriadau a chreaduriaid - Tomadachi Island.

Tomadachi Island

Mae’n dweud ar ei gwefan ei hun:

"Dechreuais i Tomadachi Island yn ystod fy ngradd a daeth yn llwyddiannus yn fuan iawn. I gychwyn dechreuais wneud casys bach blewog ar gyfer ffonau, ond dwi wastad wedi dwlu ar deganau finyl a theganau wedi’u dylunio’n bersonol. Tomadachi Island yw fy mabi i ac mae’n dal i dyfu. Dyma ble gallaf fod yn fi fy hun fwyaf a dyma ble mae fy syniadau a’m breuddwydion yn dod yn realiti..."