Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Animeiddio Cyfrifiadurol  -  Oriel

Ar y radd Animeiddio Cyfrifiadurol rydym yn agor stiwdio cynhyrchu animeiddio gyfan i CHI.
O fannau stiwdio niferus i weithdai traddodiadol rydym yn cynnig ichi’r adnoddau sydd eu hangen arnoch...dewch CHI a’ch gweledigaethau wedi’u hanimeiddio!

Mae ein cwrs animeiddio’n cynnwys dosbarthiadau ‘keyframing’ cymeriadau mewn technegau clasurol a digidol, yn ogystal â chynnwys 2D, 3D a rhagor, gweler yr enghreifftiau isod.


ANIMEIDDIO 2D

Ymarferion ar arfer animeiddio clasurol a symudiadau drwy ddarlunio a cintiqs.


ANIMEIDDIO CYMERIADAU

Dysgu sut i roi personoliaeth ac ystum a chymeriad i’ch animeiddiad.


DYLUNIO CYSYNIAD

Y sail i bopeth a ddylunnir yn weledol. Defnyddio eich dychymyg a’ch sgiliau dylunio i gyfleu eich syniadau a’ch straeon a’ch cymeriad.


CERFLUNIO DIGIDOL

Y grefft o wneud modelau a chreu cymeriadau mewn 3D fel petai o glai; drwy ddefnyddio offer a thechnegau gwych sy’n portreadu anatomi a mynegiant ac arddull.


GWNEUD CYMERIADAU

Detholiad o rhai o’r modelau a chymeriadau gorffenedig sy’n dangos cariad y myfyrwyr at ffantasi a ffuglen wyddonol a rhagor..


GWNEUD GOLYGFEYDD

Bydd myfyrwyr yn buddsoddi llawer o amser yn y strwythur saethiad a’r mannau; edrychiad a lliwiau a dylunio yr amgylcheddau.


GWNEUD SAETHIADAU A FFILMIAU

Byddwn yn dadansoddi’r propiau a’r rhannau wedi’u hanimeiddio sydd eu hangen a gweithio ar y camerâu a’r goleuo a’r gweadau. Facebook


TAFLENNI MODEL

Wrth adeiladu cymeriadau rydym yn gwneud taflenni model o’r gwahanol onglau a chyfrannau a mynegiannau’r cymeriadau.


GWNEUD MODELAU

Bydd myfyrwyr yn crefftio modelau mewn clai a byddwn yn adeiladu armatyrau mewnol ar gyfer animeiddio.


DARLUNIAU YSTUM

Ar gyfer animeiddio rydym am geisio cael syniad da am gynllun y symudiadau allweddol a grym yr ystumiau/symudiadau.Oriel Facebook: Animeiddio Cyfrifiadurol