facebook Pixel Athrawon Ymarfer Coleg Celf Abertawe | Swansea College of Art - UWTSD

Athrawon Ymarfer Coleg Celf Abertawe

Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Athrawon Ymarfer Coleg Celf Abertawe

Mae gan Goleg Celf Abertawe nifer o Athrawon Ymarfer sydd â phroffil uchel. Mae pob un o’n hathrawon ymarfer yn  gweithio gyda’r Brifysgol gan ddefnyddio eu profiadau proffesiynol  er budd ein myfyrwyr.

Cadwch le ar Ddiwrnod Agored

Edward Thomas

Edward Thomas

John Wood

John Wood

Karen Mackinnon

Karen MacKinnon

Mal Pope

Mal Pope

Marc Rees

Marc Rees

Mark Eley

Mark Eley

peter-blake-260x160-widget

Syr Peter Blake

j-spencer-davies

J Spencer Davies

A close-up of Roger Williams.

Roger Williams

Jen Wilson

Jen Wilson

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535