Astudiaethau Achos Celf Gain

Rydym yn ffodus iawn i fod â chysylltiadau gydag orielau sefydledig ar draws y DU ac mae myfyrwyr yn cael profiadau proffesiynol gwerthfawr yn rhan o’u Hastudiaethau Proffesiynol a’u Prosiect Mawr / Cyswllt Allanol. Mae myfyrwyr wedi gweithio gyda Gwobr Ryngwladol Artes Mundi a’r Venice Biennale. Yn ogystal, mae myfyrwyr wedi trefnu arddangosfeydd o’u gwaith.

mewn lleoliadau allanol o gwmpas Abertawe. Mae pob myfyriwr yn arddangos ei g/waith drwy gydol eu cwrs sy’n dod i’w anterth yn eu sioe gradd yn y flwyddyn olaf. Mae’r math hwn o gyfle’n aml yn arwain ar bosibiliadau gyrfaol cyffrous.

Alexander Duncan

Alex Duncan Work

Mae graddedigion Celf Gain diweddar wedi mynd ymlaen i ddilyn ystod o opsiynau gyrfaol, gan gynnwys artist ar ei liwt ei hun, arfer celf gweledol, gweinyddu’r celfyddydau, curaduron yn ogystal â datblygu mentrau a arweinir gan artistiaid. Magwyd Alexander Duncan yn Abertawe lle buodd yn astudio ar y cwrs Celf a Dylunio Sylfaen cyn cwblhau ei BA mewn Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe yn 2007. Pan raddiodd, cydweithiodd Alex gydag un o’i gyd-raddedigion, Jonathan Anderson, ar nifer o sioeau dau-berson gan gynnwys ‘Real Estate’ yn Elysium. Yn 2011, ddim yn hir ar ôl symud i Lundain, cafodd Alex ei sioe unigol cyntaf ‘Surge’ yn Oriel Mission. 

Aeth Alex yn ei flaen i astudio MA mewn Cerflunio yn y Coleg Celf Brenhinol yn 2015, yr un flwyddyn a chafodd ei ddethol am y ‘London Open’ yn Oriel Whitechapel a rhoddwyd iddo Wobr Wakelin gan Oriel Gelf Glynn Vivian. Yn 2017, cafodd Alex ei sioe unigol ryngwladol cyntaf ‘Blow’ yn Oriel Aldama Fabre, Bilbao. Mae’n gweithio rhwng Abertawe a Llundain lle mae ei stiwdio ac mae’n cyd-gyfarwyddo man prosiect, ArtLacuna. “Mae’r staff addysgu’n wirioneddol gofalu am eu myfyrwyr ac yn llwyddo i ddod o hyd i gryfderau unigol pob myfyriwr er mwyn datblygu eu set sgiliau.”

Erin Rickard

Erin Rickard work

Ers graddio rwyf wedi cael ystod eang o brofiadau, galluogodd y sgiliau a’r wybodaeth a ddatblygais yn ystod fy ngradd i mi weithio fel Cydlynydd Prosiect ar gyfer y sefydliad celfyddydau rhyngwladol Locws International, yn ogystal â swyddog cyfryngau gweledol a marchnata Theatr Volcano ac wedyn Oriel Gelf Glynn Vivian. Bu’n bleser o’r mwyaf cefnogi artistiaid rhyngwladol fel David Nash, Eddie Ladd a Bedwyr Williams.

Ymhlith y rolau hyn rwyf wedi parhau â’m harfer fy hun fel artist gweledol, gan arddangos mewn orielau a mannau cyhoeddus wrth weithio fel artist preswyl yng Nghymru, Gwlad Belg a’r Eidal. Ar hyn o bryd, rwy’n datblygu fy arfer curadurol, llynedd gweithiais gyda Josef Herman Art Foundation ac Amgueddfa Abertawe i guradu arddangosiad o arteffactau ochr yn ochr â gwaith celf Josef Herman gan gynnwys paneli’r Glowyr a gomisiynwyd yn wreiddiol ar gyfer Gŵyl Prydain ym 1951.

Catherine Angle

“Rwyf wedi bod yn gweithio yn Chapter ers 2012 a dechreuais ar gychwyn EXPERIMENTICA 2012:UNSEEN, ein Perfformiad 5 diwrnod a gŵyl Live Art - does dim yn well na bwrw iddi’n syth.  Ers hynny, bun ddiddiwedd yn curadu arddangosfeydd yn rhan o’n rhaglen ‘Art in the Bar’, yn gweithio ar brosiectau oddi ar y safle fel ‘Love me or Leave me Alone’ Heather ac Ivan Morrison ym Mae Caerdydd ac yn fwy diweddar yn gweithio fel Rheolwr Prosiect ar 'Cymru yn Fenis', yn cyflwyno ‘James Richards: Music for the gift’ gyda’r Curadur Hannah Firth”.