Cyfleusterau Celf Gain

  • Fine art- ducks
  • Fine art- shelves
  • Fine art- workshop
  • facilities4
  • Fine art- hands sculputer
  • Fine art
  • Fine art- workshop1
  • Fine art- workshop2
  • Fine art- workshop3

Caiff pob myfyriwr Celf Gain le stiwdio personol.

Mae ein cyfleusterau rhagorol hefyd yn cynnwys gweithdai metel, pren, resin a cherameg, yn ogystal â thorwyr laser a chwistrell ddŵr a mynediad i stiwdios digidol/ystafelloedd tywyll, dosbarthiadau darlunio byw a chyfleusterau gwneud printiau. 

Mae’r ardal gwneud printiau’n cynnwys offer ar gyfer ysgythru, torri lino, monobrintio ac argraffu sgrin sidan. Mae gan y gweithdy metel dorwyr plasma, weldio ac offer sgwrio â thywod. Mae’r gweithdy resin yn cynnwys ardal plastr a mowldio ac yn defnyddio prosesau diwydiannol. Caiff yr odynau yn y stiwdio cerameg hefyd eu defnyddio ar gyfer ffiwsio gwydr. Mae’r torrwr chwistrell dŵr yn caniatáu i fyfyrwyr archwilio ac arbrofi ymhellach gyda metel, carreg, gwydr, pren a ffelt. Yn ogystal â’r ystafell fywyd, mae’r adran hefyd yn cynnwys stiwdios mawr a hyblyg ar gyfer pob myfyriwr.