Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Celf Gain  -  Staff Celf Gain

Catrin Webster

Catrin Webster

Mae gan Catrin ddiddordeb mewn arfer paentio cyfoes, ôl-ddigidol ac yn ddiweddar mae hi wedi gweithio gyda ffilm, perfformio a gosodwaith, yn rhan i ymchwil cydweithredol gyda Phrifysgolion Exeter a Glasgow, wedi’i ariannu gan yr AHRC a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Mae hi wedi arddangos ei gwaith yn eang yn y Deyrnas Unedig a thramor, gan gynnwys arddangosfeydd unigol yn Reykjavik, Rhufain ac arddangosfeydd grŵp wedi’u curadu gan yr Ikon, Birmingham, Mostyn, Llandudno a Gwyliau Diwylliannol Rhyngwladol Qatar, Doha. Gallwch weld enghreifftiau o waith Webster mewn casgliadau preifat a chyhoeddus, gan gynnwys Casgliad Cyngor Celfyddydau Prydain Fawr, Hayward Gallery, Llundain.

Ymhlith y preswyliaethau ac ysgoloriaethau mae Abbey Scholar in Painting yn yr Ysgol Brydeinig yn Rhufain, Cyngor Prydain, Artist Preswyl, Doha, Qatar, Gwobr Cymru Greadigol, Wakelin Purchase Prize, The Geoffrey Crawshay Memorial Travel Scholarship, Arts and Business Award, Llysgenhadaeth Prydain yng Ngwlad yr Iâ, Artist Preswyl, Reykjavík, Green Mountain College, Artist Preswyl, Vermont, UDA a Samling Foundation, Artist Preswyl, Lake District. 

Craig Wood

Craig Wood

Gellir disgrifio gwaith Craig fel safle-benodol neu safle-sensitif. Mae ei arfer wedi esblygu o fod yn safle-benodol pensaernïol ar ddechrau’r 1990au, i mewn i ymchwiliad ag arlliw i sefyllfaoedd cymdeithasol a diwylliannol. Mae’n gweithio’n aml yn y man arddangos yn hytrach na mewn stiwdio.

Daeth i’r amlwg yn rhan o’r genhedlaeth YBA cychwynnol ar ddechrau’r 1990au ac mae wedi derbyn y breswyliaeth DAAD mawreddog ym Merlin a bu’n Gymrawd Gregory mewn Astudiaethau Cerfluniol gyda’r Henry Moore Foundation ym Mhrifysgol Leeds, 1997- 2000.

Ers 1995, mae wedi bod yn gweithio o De Orllewin Cymru  sydd wedi bod yn ffynhonnell bwysig o ysbrydoliaeth ar gyfer ei waith. Mae’n arddangos ei waith yn gyson yn genedlaethol a rhyngwladol.

Tim Davies

Tim Davies

Yn aml, mae gwaith Tim yn cynnwys gwaith sy’n ymateb i safle, fel ei sioe unigol yn 2011 pan gynrychiolodd Cymru yn Venice Biennale.

Yn ddiweddar, mae e wedi gwneud gwaith yn safleoedd gwrthgyferbyniol Xiamen, Tsieina 2013, Vancouver (Biennale 2015), Dyffryn y Somme (ar y cyd yn rhannol â’r IWWM), a llynedd cafodd ei gomisiynu i greu gwaith perfformiadol ffotograff ar raddfa fawr yn Battersea, Llundain.

Ar hyn o bryd, mae’n paratoi gwaith newydd mewn ymateb i gerfluniau Parthenon yn Athen.

Sue Williams

Professor Sue Williams work

Mae Sue yn gweithio gyda materion heriol a chythruddol yn gysylltiedig â chenedl a rhywioldeb trwy osodwaith darlunio a phaentio mawr. Mae ei gwaith wedi ymestyn i’r theatr/perfformio a ffilm.

Mae hi wedi cyflawni enwogrwydd rhyngwladol gyda’i gwaith yn cael ei ddewis ar gyfer Artes Mundi 2006, fel derbynnydd nifer o wobrau mawr gan Gyngor Celfyddydau Cymru a chyrff ariannu eraill ac mae’n arddangos ar hyd a lled y byd.

Rhwng 2016-2017 dangoswyd ei gwaith yn yr Almaen, Madrid, India, Awstralia a Chanada. Yn 2015 cafodd wobr fawr gan Gyngor Celfyddydau Cymru am ei gwaith ar y cyd â chardiolegydd rhyngwladol ar gamweithredu rhywiol.

Y flwyddyn hon fe fydd yn gweithio ar gyhoeddiad newydd o’i gwaith ar y cyd â’r artist, ysgrifennydd a damcaniaethwr Dr. Marilyn Allen. 

Sarah Tombs

Sarah Tombs work

Yn gerflunydd wrth ei gwaith am 30 blynedd, mae Sarah wedi cynhyrchu 11 comisiwn cerflunwaith cyhoeddus mawr ar wedi arddangos ei gwaith yn genedlaethol a rhyngwladol.

Ymchwil Presennol:

Prif artist ar gyd-prosiect celf-wyddor rhyngwladol a ariannwyd gan Gyngor Ymchwil Y Dyniaethau a Chyngor Celfyddydau Cymru. (Bydd y gwaith y cael ei arddangos yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Fferm Trychfilod Dr Beynon, Oriel Prifysgol Cornell, UDA.)

Comisiwn cerflun pwysig ar gyfer Uned Llosgiadau Cenedlaethol Ysbyty Treforys ar y cyd â Tata Steel.